PT Thành Chung Hậu 16 tuổi niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi

tinh túy và công năng niệm Phật của Phật Tử Thành Xuân Hậu đã kết tinh những hạt xá lợi cứng chắc như kim cương bất hoại

  (3070)

Bài viết cùng chuyên mục: Tác Chứng

23 Bình luận về: “PT Thành Chung Hậu 16 tuổi niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi”

  1. KINH LAY THÂY ! Con xin cam ơn Thây đa châp nhân lơi kêt ban vơi con . Khi nao Thây co nhơn duyên vê Long xuyên con xin mơi Thây ghe Chua Binh An cua Thây Thiên Thông chung con xin chiêu đai Thây ( ơ Chua co Quan cơm chay ) .. Con lam công qua cho Chua . A DI ĐA PHÂT ..

Leave a Reply to Hường Phạm Cancel reply

Các trường bắt buộc đánh dấu *


3 + = mười một

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML: