Cư Sĩ Thường Phúc Tự Tại Vãng Sanh Cực Lạc. (Có Lồng Tiếng)

cư sĩ thường phúc vãng sanh Cực Lạc Thế giới , để lại thoại tướng tốt đẹp sau hơn 50 ngày. Sắc thể cùa bà vẩn tươi nhuận, da hơi khô đi. mọi người có thể chải tóc cho bà. Bà đã đến Cực Lạc thế giới vẫn với bi tâm sâu rộng, dùng thân thể tứ đại làm minh chứng vãng sanh cho người thế gian. Niệm Phật vãng sanh Tây Phương là hoàn toàn có thể làm được … A DI ĐÀ PHẬT (3367)

Bài viết cùng chuyên mục: Tác Chứng

11 Bình luận về: “Cư Sĩ Thường Phúc Tự Tại Vãng Sanh Cực Lạc. (Có Lồng Tiếng)”

Leave a Reply to Lê Tấn Dũng Cancel reply

Các trường bắt buộc đánh dấu *


+ 1 = bốn

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML: