Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú-2014 (tập 11)

ngày 23/3/2014 Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà HongKong
Mời xem < Đại Kinh Khoa Chú> trang 157 đếm ngược từ hàng thứ 4 xem phần chú thích của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ,ở đây là tiếp theo phần trước
” Kỳ tha pháp môn,toàn bằng tự lực, mạt thế tu hành,đa chư chướng nan”
các pháp môn pháp,ngoài pháp môn Tịnh Độ, 8 vạn 4 ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn chỉ toàn dựa vào tự lực, cái này không thể không biết. cái pháp môn này là dựa hết vào tha lực, tha lực là Phật A Di Đà, cũng là dựa hết vào Phật A Di Đà sự gia trì của 48 nguyện, cho nên cái pháp môn này là pháp môn tha lực. trừ cái pháp môn này ra, tất cả các pháp môn khác đều là thuộc về pháp môn tự lực, hoàn toàn phải dựa vào bản thân. dựa vào bản thân,trong thời kỳ mạt pháp hiện tại, phải đấu tranh bền vững, mặc dù không nói đến tột đỉnh, nhưng nó thực sự gây nên chướng ngại nghiêm trọng, làm cho chúng không có cách để tu hành. Họ đấu tranh với ta,ta không đấu tranh với họ, họ vẫn sẽ không tha thứ bạn, nhất định sẽ quấy rối làm cho bạn không thể thoát ra được lục đạo luân hồi, không đạt được tâm thanh tịnh làm cho bạn ở mọi lúc mọi nơi thường sanh tâm phiền não, thường chứa nổi lo âu đạo nghiệp của bạn làm sao có thể thành tựu? mạt thế tu hành, đa chư chướng nạn, đây là cái hiểu biết của chính bản thân chúng tôi. những cái chướng nạn này nó có trôi qua không? Không có con sóng này qua đi, thì con sóng kia lại đến đây là chân tướng sự thật trước mắt, cho dù niệm Phật cũng có người làm chướng ngại bạn. nhưng niệm Phật cái pháp môn này thì không có gì chướng ngại được, chướng ngại ta, miệng ta không niệm, nhưng trong tâm của ta niệm cái này không thể chướng ngại được. chúng ta nhìn thấy được mấy vị đại đức trong Lai Phật tự, trong thời kỳ đại cách mạng văn hóa 10 năm, không cho phép niệm Phật, những đại đức này họ niệm Phật trong tâm, miệng không niệm Phật, làm ra dáng vẻ cho chúng ta xem, không cho lạy Phật, tối đến mọi người đều ngủ,họ thức dậy lạy Phật.
cái pháp môn này tiện lợi hơn tất cả các pháp môn khác. phía dưới, ” lệ như ” đưa ra làm ví dụ, trong kinh Lăng Nghiêm “quảng minh hành nhân ư thiền quan trung chi ngũ thập chủng âm ma can nhiễu” trong kinh Lăng Nghiêm nói. ngũ âm,sắc thọ tưởng hành thức, phía dưới mỗi một điều là Phật vì chúng ta nói ra mười loại ma cảnh, chính là chướng ngại, sắc có10 loại, thọ có 10 loại tưởng có 10 loại, hành và thức đều có 10 loại 50 loại bất kỳ 1 loại nào trong 50 loại này dựa vào tự lực đều rất khó mà thông qua,huống chi là 50 loại. cho nên, mạt thế tu hành không ai có thể chứng quả.
chánh pháp của Thế Tôn là 1000 năm, có người chứng quả; tượng pháp 1000 năm,không có người chứng quả, chỉ có người đắc thiền định; mạt pháp 10 ngàn năm, tất nhiên là không có người chứng quả, cũng không có người đắc thiền định người tu hành bây giờ nóng nảy bồng bột, dùng tâm nóng nảy bồng bột để niệm Phật đều không thể vãng sanh, chỉ là kết pháp duyên cùng Phật A Di Đà, đời sau kiếp sau gặp được duyên thì tu tiếp.
Khi nào có thể vãng sanh? thời gian rất dài rất dài. Cho nên cái pháp môn này, các đại đức thời xưa nói với chúng ta rằng, vô lượng kiếp đến nay hiếm có khó gặp, không phải là dễ dàng mà gặp được. kiếp này của chúng ta được thân người, nghe được Phật pháp, gặp được pháp môn Tịnh Độ, nhất là gặp được bộ kinh bổn hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, lại gặp được phần Tập Chú của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, cái nhân duyên này vô cùng hiếm có khó gặp. chúng ta đã gặp được. gặp được rồi, chỉ cần dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính để tiếp nhận, y giáo phụng hành. mỗi một câu, mỗi một chữ trong bộ kinh này mà chư Phật Bồ Tát cùng tổ sư đại đức nói đều là chân thật không giả, cho nên chúng ta phải tôn trọng, phải kính ngưỡng, phải tin sâu không nên nghi ngờ, y giáo phụng hành. Đem cái đạo lý trong kinh dạy biến thành tư tưởng của bản thân chúng ta, đem những phương pháp trong kinh nói biến thành cuộc sống và hành vi của chúng ta lấy cái công đức này mà cầu sanh Tịnh Độ, trong kiếp này quyết định được sanh. người niệm Phật có thể gặp ma chướng không? Có. Người niệm Phật đối phó với ma chướng có một cách, làm ma không thể quấy rối, cách này tức là A Di Đà Phật chúng ta thật sự phát tâm niệm A Di Đà Phật.
Mỗi tiếng là đều Phật hiệu cũng sẽ nhận được sự gia trì của Phật A Di Đà. chúng ta phải tin tưởng đây là thật, không phải là giả, 25 vị Bồ Tát gia trì cho người niệm Phật 2 vị Bồ Tát đứng đầu thứ nhất là Quan Thế Âm, thứ nhì là Đại Thế Chí. Quan Âm và Thế Chí dẫn đầu, dẫn đầu 25 vị Đại Bồ Tát ngày đêm hộ trì, làm cho ma chướng không hiện tiền. vấn đề là chúng ta phải thật làm, chỉ cần bản thân chúng ta có tín, nguyện, trì danh, thì sẽ có thể nhận được sự cảm ứng. Chúng ta tin thật, nguyện thật, vạn duyên của thế gian này đều buông xả. nếu như đối với cái thế gian này vẫn còn một chút tham luyến, vẫn còn bất cứ chuyện nào chưa buông xả, đây tức là làm mất đi ” chánh kiến”. Tín nguyện trì danh là chánh niệm tiêu chuẩn của chúng ta, vĩnh viễn buông xả vọng tưởng, phân biệt, chấp chước, nếu như có những thứ này tồn tại, tức nhập ma đồ, bạn sẽ không thể nào thoát khỏi ma chưởng. ma sẽ khống chế bạn,bạn muốn đi lên bên trên, trên thực tế ma đang quấy rối,làm cho bạn bị đọa lạc, chính bạn cũng không hiểu được.
Hai ngày nay tôi dành một ít thời gian, để nghe Tạ tổng ở Triều Châu 2-3 năm gần đây ông ấy không ngừng mở lớp tọa giảng, độ được không ít người. nhất là những người thọ hình trong nhà giam, nghe giảng chỉ có 7 ngày, đều có thể khai ngộ, sửa sai và làm lại từ đầu. thật sự có thể đánh thức chính mình, lỗi lầm không ở bên ngoài, không trách trời,không oán người. tù nhân không đánh lộn nữa, không còn tranh chấp nhau nữa, lễ độ với mọi người, ăn nói rất khách khí, đây thật là hiếm có. là lực lượng gì? mỗi ngày tôi đều dành một ít thì giờ, nghe hết bài giảng 7 ngày của ông ấy, nếu như cái loại diễn đàn này có hiệu quả, chúng ta phải cố tâm học tập. diễn đàn của ông ấy không có thầy giáo hoàn toàn là dùng đĩa ghi hình để giảng dạy, vậy chúng ta có được bộ đĩa này, ở tại nhà mình,mỗi ngày tìm một ít thì giờ để cho người nhà cùng học tập, bằng với việc người nhà của các bạn đều tham gia diễn đàn của ông ấy, cố tâm học tập, thì cái gia đình này đều sẽ khai ngộ,đều sẽ quay đầu lại, giúp đỡ mọi người đoạn ác tu thiện, chuyển mê thành ngộ.
Hy vọng là mỗi người sau khi học rồi, thân tâm khỏe mạnh,hạnh phúc tràn đầy, gia đình hòa thuận,sự nghiệp thuận lợi, xã hội ổn định,thế giới hài hòa. Mang lại lợi ích lớn cho xã hội và nước nhà, dùng đĩa ghi hình có thể thúc đẩy mạnh. tôi xem xong 2 đĩa rất là cảm động, đây là chuyện tốt. Chúng tôi ở đây, các vị đồng tu ở các nơi thường đến đây thăm viếng, khi đến đây chúng tôi cùng nhau xem chiếc đĩa ghi hình này chúng ta cũng có tham gia lớp tọa giảng của Tạ tổng, cái diễn đàn này. Nếu như chúng ta nhìn thấy sẽ rất hài lòng, chúng ta phải phổ biến rộng rãi, từ trong gia đình mà bắt đầu, từ bà con bạn bè mình,hàng xóm đồng hương mà bắt đầu, thật sự nổ lực học làm người tốt. tôn chỉ giảng dạy của ông ấy trên thực tế chỉ là 4 câu nói khuyên mọi người phải có giữ tâm tốt, nói lời hay, làm việc tốt, làm người tốt. Người chỉ cần có thể làm người tốt, thì mới có thể giữ được cái thân người, kiếp sau sẽ không bị đọa vào tam đồ, cái phước đức này rất lớn.
Người là người tốt, tín nguyện trì danh, nhất định sẽ có thể sanh Tịnh Độ, ngũ nghịch thập ác hồi tâm hướng thiện họ cũng là người tốt. các pháp môn khác chỉ dựa vào tự lực, không nhận được sự gia trì của Di Đà bổn nguyện, cho nên sẽ có một chút phân biệt chấp chước, chánh kiến sẽ không có. Chính mình sẽ rơi vào ma đạo chính mình cũng không hay biết, cho nên cầu sanh ngược lại lại bị đọa lạc phần cuối tổng kết, ” thị cố kỳ dư chư pháp”, 8 vạn 4 ngàn pháp môn,”danh nan hành đạo”, đối xứng với cái pháp môn này là dị hành đạo. chúng ta xem lại đoạn phía dưới, “niệm Phật pháp môn,hành nhân phát tâm niệm Phật, trượng Di Đà bổn nguyện nhiếp thọ,oai thần gia trì, hộ trì hành giả,ma bất năng nhiễu. thập vãng sanh kinh vân: nhược hữu chúng sanh niệm A Di Đà Phật, nguyện vãng sanh giả,bỉ Phật”, bỉ Phật tức là Phật A Di Đà, “tức khiển nhị thập ngũ Bồ Tát,ủng hộ hành giả, nhất thiết thời,nhất thiết xứ, bất lệnh ác quỷ ác thần đắc kỳ tiện dã”. cũng tức là các ác quỷ ác thần không thể quấy rối bạn, bạn có thần Hộ Pháp phù hộ, những thần Hộ Pháp này là Bồ Tát, người dẫn đầu là Quan Âm và Thế Chí Bồ Tát. nguyên văn trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, “đản niệm Phật pháp môn,đồng ư Mật Pháp, thị tha lực môn,thuộc ư quả giáo”. lý luận,hiện tượng nhân quả chúng ta không thể không hiểu rõ nó,không minh bạch nó, Tại vì sao? pháp thế xuất thế gian,cổ Thánh tiên Hiền đều hiểu được, từ chỗ nào mà bắt đầu học? cũng tức là khởi điểm nằm ở đâu? ở nhân quả. thật sự hiểu được đạo lý nhân quả, hiểu rõ sự thật chân tướng của nhân quả, người này nhất định sẽ không thể nào có ác niệm, nhất định sẽ không thể nào có hành vi ác, Tại sao? vì họ hiểu được lời nói và hành vi bất thiện,quả báo sẽ rất đáng sợ. Tạ tổng ở Triều Châu mở lớp, giáo dục nhân quả ở tiết học này ông ấy rất khéo léo là lấy cuộc thực nghiệm về nước của tiến sĩ Giang Bổn ở Nhật Bản, để mọi người nhìn thấy , nếu như chúng ta khởi tâm động niệm nước cũng sẽ hiểu được. thiện niệm của chúng ta, sẽ làm cho sự kết tinh phản ứng của nó rất đẹp, ý niệm bất thiện sẽ làm cho nó rất xấu xí, cho mỗi một người khởi tâm động niệm, nói lời lẽ giả tạo để đối chiếu với sự kết tinh của nước, thì nó hiện ra hết cái tâm sợ sệt. cuộc thực nghiệm này làm cho chúng ta phải bình tâm mà suy nghĩ đây là phát hiện khoa học ở thời cận đại. ở Trung Hoa, tiền nhân nhiều đời trước đây, ở trong kinh giáo của Phật Đà cũng đã từng nói với chúng ta rất rõ, “tướng do tâm sinh,cảnh tùy tâm chuyển”. cái thế giới này là thiên đường hay là địa ngục, quyết định là ở ý niệm của chúng ta. cư dân sống trên trái đất này, nếu như ý niệm của mọi người đều là thiện, cùng với luân lý đạo đức tương ứng nhau, thì trái đất này chính là thiên đường; nếu như con người sống trên trái đất này khởi tâm động niệm đều là ác, đều là tự tư tự lợi,đều là vì bản thân mà tổn hại người khác, không có hiếu đễ trung tín,không có lễ nghĩa liêm sỉ, cũng không có nhân ái hòa bình, thì trái đất này chính là địa ngục. tôi rất là khâm phục Tạ tổng,ông ấy có thể nghĩ ra lấy cuộc thực nghiệm khoa học của tiến sĩ Giang Bổn để nói rõ sự thật chân tướng của sự việc này. mọi người xem rồi, ai nấy cũng đều hi vọng chính mình được thân tâm khỏe mạnh, hạnh phúc vui vẻ, có thể làm được không? Có thể chỉ cần có tấm lòng hiền lương. lịch đại tổ tiên dạy chúng ta trên thực tế chính là 12 chữ, ngũ luân,ngũ thường,tứ duy,bát đức bốn môn này, tóm gọn lại tổng kết lại thì là 12 chữ, ” Hiếu đễ trung tín,lễ nghĩa liêm sỉ,nhân ái hòa bình”, đây là văn hóa truyền thống của tổ tiên. không thấy có người nói đến nữa, mọi người cho rằng những thứ cổ xưa của tổ tiên đều là lạc hậu, là không theo kịp thời đại, những thứ này đều không cần nữa. xã hội nảy sinh vấn đề, trên trái đất xảy ra thiên tai thiên tai tuyệt đối không phải là hiện tượng tự nhiên, mà là do ý niệm bất thiện của chúng ta tạo ra thiên nhiên tất cả vốn dĩ đều là tươi đẹp thuận theo quy luật của tự nhiên tức là đạo. một năm có bốn mùa đây là tự nhiên xuân sanh, hạ trưởng, thu thu, đông tàng đây là người xưa thuận theo tự nhiên. bây giờ khoa học kỹ thuật đã được phát minh,hay cho cái gọi là tiến bộ, con người có khả năng dùng khoa học kỹ thuật thay đổi tự nhiên, hay cho cái gọi là nhân định thắng thiên. thiên chính là tự nhiên, bạn có thể thắng được nó? thật sự bạn có thể thắng được tự nhiên sao? khí hậu luôn thay đổi khác thường, đây là con người gây nên,không phải là hiện tượng tự nhiên. lũ lụt,hạn hán,đại đức thời xưa nói rất hay, nhất là trong kinh Phật,nói rất là rõ ràng, tham lam cái cảm được là nạn lũ lụt, những người ở nơi này nếu như không có tham lam, thì nơi này sẽ không có bị nạn lũ lụt. sân hận sẽ cảm được hỏa hoạn, nhiệt độ của trái đất này tăng lên,núi lửa bộc phát, là do sân hận tạo ra. ngu si sẽ cảm được gió lốc; ngạo mạn thì cảm được động đất; hoài nghi thì cảm được núi lở đất sụp, núi sẽ đổ xuống,đất sẽ đột nhiện sụp xuống. núi lở đất sụp thời xưa cũng có,nhưng rất ít, bây giờ rất nhiều. nhất là sụp đất. hiện tượng này thời xưa tuy có,nhưng rất ít, bây giờ rất là phổ biến,khắp nơi đều có, không phải là tai họa tự nhiên. chúng ta khởi tâm động niệm không những nước hiểu được, tiến sĩ Hoa Kỳ “Tu Lam” là dùng ý niệm để chữa bệnh, ông ấy đến phòng ghi hình của chúng tôi tham quan, nói với chúng tôi, nếu như chúng ta khởi tâm động niệm thì bàn ghế cũng biết. không những chỉ có nước biết, mà bàn ghế cũng biết, vách tường cũng biết, trần nhà cũng biết,sàn nhà cũng biết, không có cái nào không biết. bạn có thể giấu giếm được ai? chỉ là giấu giếm chính mình,tự gạt bản thân. trong trời đất vạn vật đều có “linh hồn”, là đang sống,không phải là chết, núi sông đất đai tất cả đều biết. tiến sĩ Tu Lam không phải là tín đồ Phật giáo, ông ấy là học theo thổ dân ở núi Đàn Hương, nguyên lý ở bên trong cùng với trong kinh Phật là giống nhau. dùng cái đạo lý này để trị bệnh, hiệu quả rất rõ rệt,ông ấy đã chữa khỏi bệnh mấy ngàn người. hiếm thấy nhất là ông ấy không cần gặp mặt bệnh nhân, xa ngàn dặm đường cũng có thể trị khỏi bệnh cho họ, ông ấy có cái bản lãnh này,hoàn toàn là dùng niệm lực niệm lực được thực thi ở bốn câu kệ, bốn câu kệ này chính là phương pháp của ông ấy, chính là bí quyết của ông ấy. khi trị bệnh đem bệnh nhân cùng chính mình quán tưởng thành một thể, cho nên ông ấy chỉ cần 1 số tư liệu đơn giản của bệnh nhân, họ tên và ngày tháng năm sanh địa chỉ cư ngụ hiện tại,và bệnh án của bệnh nhân. đem bệnh nhân cùng chính mình quán tưởng thành một thể, bệnh của họ cũng chính là bệnh của mình, mình dùng tâm thanh tịnh để chữa khỏi bệnh cho mình, bệnh của bệnh nhân cũng khỏi theo,không cần gặp mặt. quả là rất thần kỳ, rất có hiệu quả. phương pháp trị liệu, mỗi ngày là 30 phút,tức là nửa tiếng đồng hồ, phải liên tục trị trong 30 ngày,thì bệnh sẽ khỏi, không cần điều trị bằng thuốc. chỉ bốn câu kệ, trong nửa tiếng đồng hồ niệm 4 câu kệ này, thứ nhất, là ” xin lỗi”, tôi không có chăm sóc bạn cho tốt, bệnh ở chỗ nào,phải nghĩ đến thói quen sinh hoạt và ăn uống của tôi không cẩn thận, đã làm cho bạn bị bệnh,cho nên tôi xin lỗi, “xin hãy tha thứ,cảm ơn bạn,tôi yêu bạn”, chính là 4 câu nói này. dùng chữ Hán thì là 12 chữ,niệm nửa tiếng đồng hồ, khi niệm là dùng tâm thanh tịnh mà niệm, cùng với cách niệm Phật của chúng ta là như nhau. không hoài nghi,không xen tạp niệm,không gián đoạn, niệm nửa tiếng đồng hồ. mỗi ngày làm như vậy nửa tiếng,sau 30 ngày, bệnh của mình sẽ khỏi, bệnh của đối phương cũng khỏi. đây là niệm lực của bản thân, dùng lòng yêu thương chân thành, cảm ứng sẽ bất khả tư nghì. người bệnh ở nơi xa, sau một tháng,họ lại có thể hết bệnh. không cần uống thuốc,không cần tiêm thuốc, tự nhiên bệnh sẽ khỏi. chúng ta nhìn thấy được chùa Lai Phật có mấy vị chân thật niệm Phật ,sự tích của họ có một đoạn tương tự như chuyện này. pháp sư Hải Hiền khi chưa xuất gia, ngài 20 tuổi mới xuất gia, vào năm 18 tuổi,trên đùi ngài có ghẻ độc, mẹ ngài tìm thầy thuốc và thuốc men chữa cho ngài cũng chữa không hết. ngài tuy là nhỏ tuổi,nhưng ngài hiểu được, cái bệnh này là bệnh oan nghiệp. cũng giống như người xưa thường nói thuốc hay khó chữa bệnh oan nghiệt cho nên ngài bỏ đi việc chữa trị,nói với mẹ ngài rằng, không cần tìm thầy lang,không cần vì ngài mà tìm thuốc nữa. nghe nói Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn nên ngài buông xả vạn duyên, nhất tâm niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm hết một tháng,cái bệnh này tự nhiên khỏi. tôi xem đến đoạn này, thì nghĩ đến tiến sĩ Tu Lam,niệm lực, nhất tâm chuyện niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì bệnh sẽ trị khỏi. có rất nhiều người bị bệnh nặng niệm Quan Âm Bồ Tát, Tại sao trị không khỏi? vì tâm niệm của họ không chân thành,không chuyên nhất, bất thành,bất kính,hi vọng may mắn đến, cái này không thể được. bạn nói là Quan Âm Bồ Tát trị cho bạn khỏi bệnh, đúng, không sai, bạn dùng phương pháp của ngài, trên thực tế là tâm thanh tịnh của chính bạn, bản thân bạn chân thành cung kính không có tạp niệm như vậy mới tốt. hữu lý,hữu sự,lý sự bạn đều thông suốt, thì bạn mới không chút hoài nghi; thật sự tin tưởng, có thể rời xa tất cả các cách chữa trị, bản thân bị bệnh gì cũng không sao, đều có thể trị khỏi. Phật ở trongkinh Đại Thừa thường nói, một câu A Di Đà Phật là ” A Già Đà dược”, cái ý nghĩa này tức là nói với chúng ta, niệm A Di Đà Phật bệnh gì cũng có thể chữa được. Quan Thế Âm Bồ Tát có thể chữa được, chẳng lẽ Phật A Di Đà không thể chữa được sao? Nếu như Phật A Di Đà có thể chữa được, thì tại sao trong bổn kinh Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta,khi gặp nguy cấp sợ hãi, nhất tâm chuyên niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, Bồ Tát sẽ giúp chúng ta hóa giải, Tại vì sao? Tại vì ở Trung Hoa, số người tin Quan Thế Âm Bồ Tát nhiều, nên họ có cái thói quen này. Thế Tôn hằng thuận chúng sanh,tùy hỷ công đức, bạn cứ chân thật niệm Quan Âm Bồ Tát,không cần thay đổi. từ đó chúng ta cũng hiểu rằng, bạn thường niệm A Di Đà Phật, thì cũng không cần thay đổi niệm Quan Âm vẫn cứ niệm A Di Đà Phật, nhất định sẽ linh nghiệm,sẽ có hiệu quả. cái chính là lòng tin vững chắc không đổi, thì sẽ có hiệu quả bất khả tư nghì. tam lão của chùa Lai Phật,nhất định phải tính luôn mẫu thân của lão hòa thượng Hải Hiền vào, tam lão Hải Khánh,mẫu thân của ngài Hải Hiền và ngài, 3 người. đều là một câu Phật hiệu, không xen lẫn bất cứ một pháp môn nào, họ mới là nhất môn thâm nhập trường thời huân tu thật sự và tiêu chuẩn. lão hòa thượng Hải Hiền 92 năm, ngài xuất gia khi 20 tuổi, sư phụ dạy ngài một câu Nam Mô A Di Đà Phật, dặn dò ngài luôn trì niệm, ngài nghe lời,ngài làm thật, 92 năm không có gián đoạn. niệm Phật không vướng víu,việc của ngài là cấy cày, ở dưới quê khai hoang, đất đai đều có chủ,đất hoang không có chủ , thì khai hoang. sau khi khai hoang, ngài trồng lương thực,trồng rau cải,trồng trái cây, tự cung tự cấp, thực phẩm thì không cần nhờ người khác. bản thân có thể lực,khỏe mạnh,còn trẻ lại rất cần cù, trong một đời số đất hoang mà ngài khai khẩn có hơn 100 mẫu. trong ngôi chùa nhỏ chỉ có 4 người, thu hoạch nông sản của ngài rất là phong phú, 4 người ăn không hết,số còn dư rất nhiều. ngài bố thí cho những người nghèo khổ ở nông thôn, tặng cho họ lương thực,tặng cho họ rau cải chiếu cố được hàng ngàn hàng vạn người. đây là công đức,tại sao? bố thí không cần hồi báo,đây chính là công đức, bố thí mà yêu cầu hồi báo thì trở thành phước đức, không cần hồi báo. đây mới là cái chúng ta phải học theo lão hòa thượng, lão hòa thượng làm ra tấm gương tu hành tốt nhất ở thời đại mạt pháp này để cho chúng ta xem, không cầu danh,không cầu lợi,cái gì ngài cũng không cầu. ở trong ngôi chùa nhỏ không có giá trị dưới quê, không người ở, ngài an phận ở đây, ngài ở đây niệm Phật, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, ngày đêm không gián đoạn, công việc cũng không trở ngại được niệm Phật. chúng ta có lý do tin tưởng, với căn tánh như vậy,thiện căn như vậy, vãng sanh thế giới Cực Lạc,3 năm là đủ. thợ vá nồi đệ tử của lão hòa thượng Đế Nhàn, niệm Phật 3 năm đứng mà vãng sanh, mẫu thân của lão hòa thượng Hải Hiền ngồi mà vãng sanh, đều là tự tại vãng sanh. mẫu thân của ngài 86 tuổi, trước khi vãng sanh gói sủi cảo cho mọi người ăn, còn đặc biệt gọi hết tất cả bà con,con gái, cháu gái họ đến cùng nhau ăn cơm,hoan hoan hỷ hỷ. sau khi ăn xong, bà ấy ngồi trên ghế xếp bằng lại, nói với mọi người rằng ta đi đây,thì là đi thật. biểu diễn cho mọi người xem! một đời niệm Phật,không có học qua kinh giáo, cũng giống như Ấn Quang đại sư nói, chân tín thiết nguyện,chân thật niệm Phật,cầu sanh Tịnh Độ, Phật đến tiếp dẫn bà ấy. bà ấy biết trước ngày giờ ra đi,đáng lẽ là ở chùa Lai Phật, nhưng bà ấy cũng muốn biểu diễn cho người nhà bà ấy xem, cho bà con thân thích xem đây là thật,không phải giả. ra đi rất tự tại,rất thông thả, hoan hoan hỷ hỷ mà đi. lúc đó điều kiện rất kém,cuộc sống khó khăn, pháp sư Hải Hiền chỉ dùng ván ép mỏng mỏng đóng chiếc quan tài cho mẹ, mai táng sơ sài. Hiền lão đối với chuyện này luôn thấy áy náy trong lòng cảm thấy có lỗi với mẫu thân nhưng đây không phải là bất hiếu, thực tế là do điều kiện hạn chế,làm không được. cho nên mẹ ngài sau khi vãng sanh 8 năm, hoàn cảnh tốt hơn,ngài liền nghĩ đến việc cải táng mẹ, lập bia làm kỷ niệm. đào mộ phần lên,mở quan tài ra, người không còn thấy nữa, trong quan tài chỉ còn lại mấy cây đinh đóng quan tài, người thì không thấy nữa. đây không phải là người phàm,người phàm không làm được vậy. bà ấy đã đi đâu? bà ấy quả thật không để lại thứ gì, ngay cả thi thể cũng không để lại. cho nên chùa Lai Phật không phải là có nhị Thánh,mà là tam thánh, biểu pháp của mẹ ngài chiêu này rất hiếm có. mở quan tài ra,người không còn nữa, lúc trước chúng tôi nghe nói tổ sư Đạt Ma cũng biểu diễn chiêu này. tổ sư Đạt Ma viên tịch rồi,cũng là mai táng, nhưng qua mấy tháng sau có người đi từ Tây Vực trở về,nói với mọi người, ông ấy ở Tây Vực gặp được tổ sư Đạt Ma, nói ngài mang một chiếc giày, ngoài ra còn một cái chân không,không có mang giày, hỏi xem ngày tháng, chính là ngày tổ sư Đạt Ma ra đi, rõ ràng là ở đây, làm sao có thể ở Tây Vực được? do đó mọi người đào mộ phần ngài lên, mở quan tài ra xem,khi mở ra,thì người chẳng đâu nữa, bên trong có một chiếc giày cỏ. chứng minh người này gặp được tổ sư Đạt Ma ông ấy không phải nói lời vọng ngữ, đích thực để lại một chiếc giày cỏ. ông ấy nhìn thấy là một chân kia mang giày cỏ, ngoài ra còn một cái chân không,không có mang giày, đây có thể làm bằng chứng ,ngài đi thật. mẹ của Hiền lão có phải là Bồ Tát hóa thân không? cũng rất khó nói, nói tóm lại, đó không phải là người bình thường có thể làm được. rời khỏi chùa Lai Phật trở về quê nhà, đây là biết trước ngày giờ bà ấy biết khi nào ra đi, không có nói với mọi người,nói đi là đi. chúng ta sanh ở thời đại này chân thật, tín nguyện trì danh cầu danh Tịnh Độ, 3 người này làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. không cầu công danh lợi lộc, cần cù chịu khó,trì giới niệm Phật, quả báo thù thắng như vậy, đây là thật không phải giả, thị hiện cho chúng ta xem đức Thế Tôn giảng kinh,các tổ sư đại đức chú giải, đều ở trong bộ này, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ sưu tập cho chúng ta, toàn bộ ở trong bộ này. trong bộ kinh này chúng ta đọc được,học được, ba vị đại đức trong chùa Lai Phật họ đều làm được. quan sát tỉ mĩ,trong kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú mỗi một chương,mỗi một câu, chúng ta tĩnh lặng mà quan sát, tam lão trong Lai Phật tự đều làm được. cho nên, chúng ta có được cái thông tin này, có được chiếc đĩa ghi hình này, tôi nói đây là sự tổng kết của việc học kinh Vô Lượng Thọ. cái đĩa ghi hình này, không xem như là một bài văn tự dài, mà chúng ta phải xem nó như là kinh Vô Lượng Thọ mà học tập, chúng ta phải làm thật, nói cách khác,tam lão này có thể làm được, thì chúng ta cũng có thể làm được, then chốt là ở buông xả, thật sự buông xả. trì giới,lúc trước tôi ở Hoa Kỳ, Tịnh Tông Hoc Hội thành lập ở Hoa Kỳ, tôi viết một bài Duyên Khởi, trong đó có nêu ra trì giới,niệm Phật. giới luật chúng tôi chỉ chọn ra năm khoa mục tịnh nghiệp tam phước là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của Phật học. Phật nói rất rõ ràng, 3 điều này là “Tam Thế chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân”, tam thế là quá khứ,hiện tại,vị lai, tất cả các Bồ Tát thành Phật đều phải tuân thủ ba điều này, đây là gốc của giới luật. ba điều điều thứ nhất là “hiếu dưỡng phụ mẫu,phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát,tu thập thiện nghiệp”, đây là điều thứ nhất, điều thứ nhất nói về thế gian thiện pháp. chúng ta đem hiếu thân,tôn sư thực thi ở ” đệ tử quy”, “đệ tử quy” làm được rồi,thì 2 câu này sẽ làm được; đem từ tâm bất sát thực thi ở “cảm ứng thiên”, giáo dục nhân quả. có cái nền tảng này, thì “thập thiện nghiệp đạo”sẽ không thành vấn đề, bạn sẽ làm được rất dễ dàng,không khó, không sát sanh,không trộm cắp,không tà dâm, không vọng ngữ,không nói lời đâm thọc không hoa ngôn xảo ngữ,không ác khẩu không tham,không sân,không si; không có cái nền tảng ở phía trước này thì thập thiện nghiệp sẽ làm không được,hữu danh vô thực. đây là môn đầu tiên trong hành môn. môn thứ hai là lục hòa, tam học,lục hòa,lục hòa kính, gia hòa vạn sự hưng,bất hòa thì tiêu tan hết. ngày nay Phật giáo suy,suy ở đâu? Là bất hòa. tại sao bất hòa? luân lý đạo đức,giáo dục của Thánh Hiền không có học qua, không thể trách họ,vì không có ai dạy họ, họ không phải là người tái lai. giáo dục truyền thống của Trung Hoa đã bị đánh mất hết 200 năm, họ không biết không thể trách họ, Phật ở trong kinh nói rất hay, “tiên nhân bất thiện”, tiên nhân, là cha mẹ của họ,là ông bà của họ, thậm chí đến ông bà cố của họ, cũng đều không biết,là vô tri, “bất thức đạo đức,vô hữu ngữ giả”, không có ai nói cho họ nghe. cho nên họ làm chuyện sai không nên trách họ, chúng ta muốn trách họ,là chúng ta sai. phải thương xót họ,phải cảm thông họ, họ rất là tội nghiệp,vì không có người dạy họ, dù cho họ làm chuyện tệ hại nhất cũng không nên trách cứ họ, chúng ta phải làm tấm gương tốt,để từ từ làm ảnh hưởng họ, họ có thể tiếp nhận,phải giáo huấn họ cho tốt họ không thể tiếp nhận thì tùy họ, người nào tạo nghiệp người đó gánh chịu, nghiệp nhân quả báo tơ hào không sai sót, tất cả đều là tự làm tự gánh chịu, oán trời hận người sẽ làm tăng thêm một tội. chúng ta muốn trách cứ người khác. thì trong tâm đã mất đi sự từ bi không những không có tâm từ bi,mà cũng không có trí tuệ trí tuệ là hiểu rõ sự thật chân tướng, có tâm từ bi,có lòng cảm thông. trong bộ kinh này tất cả phương diện Phật nói với chúng ta rất tường tận nói rất là viên mãn pháp môn niệm Phật dựa hết vào tha lực, bằng với Mật pháp,Mật Tông cũng vậy, hoàn toàn phải dựa vào sự gia trì của Phật,Bồ Tát và thần Hộ Pháp, là tha lực môn, đều là nói tâm thanh tịnh. pháp môn vô lượng vô biên,nhưng đi đến cùng, đến được đích chỉ có 3 cửa. ví như Hiệp hội giáo dục Phật Đà Hồng Kông của chúng ta, trên trái đất này, từ bốn phương tám hướng đến ngõ vào rất nhiều nhưng đi đến Hiệp Hội,bạn có thể vào cửa vào đây chỉ có 3 cửa ba cửa này là Giác,Chánh,Tịnh, đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh vào từ cửa Giác là người thượng thượng căn; tuyệt đại đa số người trung hạ căn,vào từ cửa Chánh Chánh Giác Tịnh, chánh môn. y theo kinh giáo mà tu hành,,thì từ từ sẽ được nâng cao lên, buông bỏ Uế Độ,sanh đến Tịnh Độ, đi Chánh môn,giáo hạ Mật cùng Tịnh Độ hướng đi là cửa Tịnh, tâm thanh tịnh trong tựa kinh này của chúng ta là thanh tịnh,bình đẳng, thì có thể vào đây, tâm tịnh thì là Phật Độ tịnh. hai cửa phía trước là tự lực thành tựu, Tịnh Môn thì là sự gia trì của tha lực, không giống nhau, hoàn toàn dựa vào sự gia trì của Phật. nhưng bản thân phải dùng tâm thanh tịnh, cho nên tâm thanh tịnh thì là Phật Độ tịnh nếu như tâm không thanh tịnh, thì Phật không thể gia trì. khi lâm chung niệm mười niệm, nhất niệm vãng sanh, cũng là do tâm thanh tịnh khởi tác dụng; nếu một niệm cuối cùng tâm họ không thanh tịnh, họ có tạp niệm,họ có vọng tưởng họ sẽ không vãng sanh được cho nên người niệm Phật thì nhiều,nhưng người vãng sanh không nhiều, nguyên nhân là cái gì? Tâm không thanh tịnh. quyết định bạn có thể vãng sanh hay không then chốt là ở đây, cho nên buông xả rất là quan trọng. niệm Phật cần phải buông xả tất cả, vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, không có thứ nào mang theo được. Tịnh Độ gọi đới nghiệp vãng sanh, là mang theo nghiệp cũ,không thể mang theo nghiệp mới, nghiệp cũ là ở quá khứ. tạo nghiệp của ngày hôm qua thì là nghiệp cũ, hôm nay tôi không tạo nghiệp, hôm nay tôi thanh tịnh,hôm nay có thể vãng sanh; hôm qua vẫn tạo nghiệp,hôm qua không thể vãng sanh. cái này là nói rõ,tại sao có người vãng sanh, có người không thể vãng sanh. cái pháp môn này đến cuối cùng chính là buông xả,buông xả triệt để, không thể triệt để thì không được. thật sự phát tâm niệm Phật,Phật lực sẽ gia trì, cái tâm của bạn phải thanh tịnh, cái tâm của bạn của chuyên nhất,nhất định không thể có tạp niệm, mới có được cảm ứng. giống như trong kinh Thập Vãng Sanh nói, nếu có chúng sanh,niệm Phật A Di Đà, người phát nguyện vãng sanh, Phật A Di Đà sẽ phái 25 vị Bồ Tát ủng hộ người tu hành, ở mọi lúc,ở mọi nơi, không cho ác quỷ ác thần trở ngại bạn. làm cho oan gia trái chủ của bạn không tìm đến bạn được, vì bạn đã có thần Hộ Pháp phù hộ. chúng ta xem chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, “đản niệm Phật pháp môn,đồng ư Mật Pháp, thị tha lực môn,thuộc ư quả giáo”. một câu A Di Đà Phật là quả, tỳ kheo Pháp Tạng chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề, là quả hiệu của Phật,chúng ta dùng quả làm nhân. cho nên “hành nhân phát tâm niệm Phật”, chúng ta dùng phương pháp truy đỉnh niệm Phật, một câu nối tiếp một câu. lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trước khi vãng sanh nửa năm, tức là 6 tháng, ngài nói với tôi,ngài đã buông xả hết tất cả, nhất tâm niệm A Di Đà Phật, mỗi ngày niệm Phật 14 vạn tiếng 14 vạn tiếng là niệm như thế nào? A Di Đà Phật,A Di Đà Phật,A Di Đà Phật,A Di Đà Phật một niệm nối tiếp một niệm. tôi đã thực hành qua,10 phút niệm được 1000 niệm, 20 phút có thể niệm được 2000 niệm, một tiếng thì niệm được 6000 niệm Phật hiệu, 10 tiếng thì niệm được 6 vạn niệm Phật hiệu 20 tiếng thì niệm được 20 vạn niệm Phật hiệu nếu như niệm nhanh thêm một chút, thì 20 tiếng là niệm đủ, 20 tiếng có thể niệm được 14 vạn niệm. thời gian ngài nghỉ ngơi là 4 tiếng, 24 tiếng, ngủ chỉ 4 tiếng là đủ, thời gian còn lại đều ở niệm Phật, dốc sức niệm Phật cần phải như thế không? là làm cho chúng ta xem. 20 tiếng niệm được 14 vạn niệm, không thể có vọng tưởng xen tạp bên trong, vọng tưởng không thể vào được, không có tạp niệm, không có vọng tưởng, nửa năm sau thì vãng sanh. ngài cũng là làm biểu pháp,biểu pháp cho chúng ta xem, thật sự muốn vãng sanh cần phải làm cách này, đại sư Ngẫu Ích nói hay nhất, có thể vãng sanh không, quyết định ở tín và nguyện có hay không, thật sự có tín,thật sự có nguyện, điều kiện vãng sanh sẽ đầy đủ; phẩm vị cao thấp, sanh đến thế giới Cực Lạc phẩm vị là gì, đây là sự cạn sâu của công phu niệm Phật. cho nên vãng sanh thế giới Cực Lạc, nhất định phải tín nguyện trì danh. công phu niệm Phật sâu, sâu ở đâu? họ không có nói niệm Phật bao nhiêu, niệm Phật bao nhiêu cũng không nói, 1 niệm,10 niệm, nếu như công phu sâu,đều có thể vãng sanh thượng thượng phẩm. một đời không có niệm Phật qua, sau cùng khi vãng sanh niệm 10 niệm, họ cũng vãng sanh thượng thượng phẩm, cái này niệm như thế nào? Là niệm sâu, cái gì gọi là sâu? tâm thanh tịnh sâu,tâm bình đẳng càng sâu,Giác là sâu nhất. dùng thanh tịnh bình đẳng giác niệm,là thượng thượng phẩm; dùng tâm bình đẳng niệm,là thượng bối, thượng trung phẩm,thượng hạ phẩm; dùng tâm thanh tịnh niệm,sanh phương tiện hữu dư độ, trung bối vãng sanh, trung thượng phẩm,trung trung phẩm,trung hạ phẩm. công phu vững chắc vãng sanh, cái này những người bình thường chúng ta đều có thể làm được, giống như Hoàng Niệm lão vậy,công phu vững chắc, ba vị đại đức trong chùa Lai Phật vì chúng ta mà thị hiện, toàn là công phu vững chắc để cho chúng ta nhìn thấy. những người như thế khi vãng sanh là phàm Thánh đồng cư độ, những người bình thường là phàm Thánh đồng cư độ. nhưng ba người của Lai Phật tự, họ đều không phải là người tầm thường, họ sớm đã chứng đắc thanh tịnh bình đẳng giác. cần phải khi nào mới vãng sanh? niệm Phật 3 năm thì có thể vãng sanh. tích lũy đến 92 năm, hoàn toàn là vì biểu pháp, là vì độ chúng sanh, giúp cho chúng sanh sanh khởi tín, phát nguyện,chân thật niệm Phật. đó chính là trong kinh Kim Cang nói, “Pháp thượng ứng xả,hà huống phi pháp”, phải xả bỏ nó sạch sẽ, như thế mới có thể vãng sanh Tịnh Độ, chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề. vãng sanh Tịnh Độ là hoa báo, khai hoa; ở thế giới Cực Lạc chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề,quả báo. thời gian không có dài như thế, không bị những thứ giày vò này, chúng sanh chúng ta không nhìn ra, chúng sanh chúng ta nhìn thấy rồi nhưng không tin. thời gian ở đây lâu như thế, thân tâm khỏe mạnh,đầu óc minh mẩn,tư duy nhạy bén, đây đều không phải là người phàm có thể làm được, hoàn toàn là thị hiện cho chúng ta xem. một câu Phật hiệu có năng lượng lớn như vậy, có lợi ích nhiều như vậy,bạn có thể không niệm sao? phía dưới đưa ra một thí dụ, “như vân: Phật ngôn: nhược hữu chúng sanh, niệm A Di Đà Phật,nguyện vãng sanh giả, bỉ Phật tức khiển nhị thập ngũ Bồ Tát,ủng hộ hành giả. nhược hành nhược tọa,nhược trụ nhược ngọa,nhược trú nhược dạ, nhất thiết thời,nhất thiết xứ, bất lệnh ác quỷ ác thần đắc kỳ tiện dã”. chúng ta cần phải tin tưởng, lời của Phật là thật không phải là giả. tổ sư đại đức Tịnh Độ dẫn lời trong kinh “thập vãng sanh”, không phải là chỉ có một mình cư sĩ Hoàng Niệm Tổ,rất là nhiều. trong kinh Đại Tạng có nói, cái này có phần phụ ký, nói bộ kinh này không biết là người nào phiên dịch ra, trong Tạng Kinh không có thu, Vạn Tục Tạng có thu, truyền đến Nhật Bản,người Nhật có thu. đại đức Tịnh Độ ở Nhật Bản chúng ta không thể xem thường, công phu của họ đối với kinh Vô Lượng Thọ rất sâu, ở Nhật Bản chú giải kinh Vô Lượng Thọ có hơn 20 loại. giống như trong tập chú này của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, đã trích dẫn ra ba,bốn loại chú giải kinh Vô Lượng Thọ của các tổ sư Nhật Bản. trước khi Phật viên tịch,nói với chúng ta tứ y pháp. A Nan tôn giả thỉnh giáo Phật, Phật Đà tại thế,tất cả chúng con lấy Phật làm thầy, không có vấn đề gì,trong giáo đích thực rất là hòa hợp Phật không trụ thế nữa,chúng con lấy ai làm thầy ạ? Phật nói là tứ y pháp, lấy giới luật làm thầy,lấy khổ làm thầy, phải trì giới,phải chịu khổ. điều thứ nhất trong tứ y pháp là, ” Y pháp bất y nhân”. Pháp là Phật nói, không phải Phật nói,người bình thường nói, người bình thường nói cùng với Phật nói không như nhau thì không thể theo, nếu cùng với Phật nói hoàn toàn như nhau thì có thể theo điều thứ hai,”y nghĩa bất y ngữ”, lời nói không như nhau không thành vấn đề, ý nghĩa như nhau,cái này là quan trọng nhất. có câu nói này,khi phiên dịch thì không có vấn đề, phiên dịch nói cái gì? Nói cái không như nhau, ngôn ngữ,văn tự của tiếng Hán cùng với Phạn ngữ không giống nhau. cho nên y nghĩa bất y ngữ. điều thứ ba,” y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa”. cái gì gọi là liễu nghĩa? bộ kinh này,pháp môn này có thể giúp đỡ cho chúng ta trong một đời này liễu sanh tử xuất tam giới,đây gọi là liễu nghĩa. tôi học cái pháp môn này, trong kiếp này tôi không thể thoát ly được tam giới, vậy đối với tôi mà nói là bất liễu nghĩa. cho nên liễu nghĩa,căn tánh của mỗi người không như nhau, chính mình nhất định phải chọn lựa chính mình phải nắm vững có thể tu được thành công chúng ta bình tĩnh mà suy nghĩ, đích thực ở trong kinh Đại Tạng, mỗi một pháp môn chúng ta đều không có nắm chắc liễu sanh tử xuất tam giới, duy nhất chỉ có pháp môn này. chúng ta phải hiểu rõ,phải minh bạch bản thân phải có lòng tin, tín nguyện trì danh,buông xả vạn duyên, nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật, chúng ta mới có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc. vậy thì bộ kinh này đối với chúng ta mới là liễu nghĩa, kinh Hoa Nghiêm,kinh Pháp Hoa,kinh Bát Nhã đối với tôi là không liễu nghĩa. chúng ta phải học liễu nghĩa,không học thì không liễu nghĩa, hi vọng chúng ta có thể nhanh chóng thành tựu, có thể thoát ly lục đạo luân hồi,có thể vượt qua mười pháp giới. cuối cùng,dạy cho chúng ta là “y trí bất y thức”, trí là lý trí, đầu óc phải rõ ràng,không nên làm việc theo tình cảm riêng, y trí huệ bất y cảm tình. tình cảm nhất định là rất phiền phức, sự chi phối cuối cùng của tình cảm là ma vương, tại vì bạn có tình cảm,bạn sẽ bị nó lợi dụng; trí tuệ,ma vương không có, phía sau của trí tuệ là Phật và Bồ Tát. chỉ cần chúng ta có dục vọng, thì sẽ trở nên nóng này,sẽ bực bội, rất dễ dàng bị ma vương lợi dụng, ma sẽ tiếp tay cho bạn tạo nghiệp,tiếp tay cho bạn đọa lạc, cái này rất đáng sợ. chúng ta dùng trí tuệ,chúng ta không dùng tình cảm, khi tâm lượng của chúng ta mở ra, thì có thể bao dung, có thể nhẫn nhục, ma quỷ sẽ không lợi dụng được,nó sẽ hết cách. chúng ta phải tin tưởng bộ kinh này, khi tôi còn học ở Đài Trung thầy Lý Bỉnh Nam thường trích dẫn đoạn kinh văn này. chúng ta xem đoạn phía dưới này, đoạn văn trong kinh Di Đà, “nhược hữu thiện nam tử,thiện nữ nhân, văn thị kinh thụ giới giả,cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện nam tử,thiện nữ nhân, giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm”. trong này phải đặc biệt chú ý chính là chữ Thiện, như thế nào mới là thiện nam tử,thiện nữ nhân, tiêu chuẩn của thiện là gì? chính là cái phước của tịnh nghiệp tam phước, “hiếu dượng phụ mẫu,phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát,tu thập thiện nghiệp”, thì người này chính là thiện nam tử,thiện nữ nhân. bản thân ta ngỡ rằng chính mình là thiện,cái này không được, đây là dùng cái tiêu chuẩn của bản thân, phải dùng tiêu chuẩn của Phật. tiêu chuẩn tuyệt đối của Phật chính là Thập Thiện Nghiệp Đạo, Thập Thiện Nghiệp Đạo không dễ dàng làm được. tại sao không dễ dàng đối với chúng ta, mà dễ dàng đối với cổ nhân? cái nền tảng của cổ nhân thâm hậu,vững chắc, cho nên thập thiện nghiệp đạo rất dễ dàng làm được, đã thọ tam quy,ngũ giới,họ thật sự làm được, thật sự là đệ tử của Phật. chúng ta bây giờ thọ tam quy,ngũ giới,Bồ Tát giới, đều là hữu danh vô thực,không phải là thật, tại vì sao? Vì không làm được. lời của Thiên Thai đại sư nói, danh sách có tên,nhưng hữu danh vô thực. cho nên trước tiên là phải lấy được chữ thiện, đây cũng chính là gần đây,cũng gần 20 năm chúng tôi, đề xướng tam căn của Nho Thích Đạo. của Nho giáo, chúng tôi chọn bộ sách này, chọn cùa Đạo giáo chọn của Phật giáo. lấy 3 thứ này làm căn bản của học Phật, giống như cây vậy, rễ cây, giống như một công trình kiến trúc vậy, nó là căn bản ,là nền móng. nếu như không có cái nền móng này, Phật pháp không thể thành lập,thì không có Phật pháp. trong đạo tràng không có người tu hành thật sự, thì đây không phải là đạo tràng thật sự, ít nhất phải có một người tu hành thật sự,thì mới là đạo tràng. người này nếu như đã vãng sanh rồi, thì đạo tràng sẽ không còn nữa, phía dưới có người kế thừa không? tu hành thật sự không? không có người tu hành thật sự,thì đạo tràng sẽ không còn nữa, hữu danh vô thực. khi chúng ta mở kinh văn ra,lật nó ra, thường thường nhìn thấy được thiện nam tử,thiện nữ nhân, Phật ở phía dưới mới nói với họ, là nói với ai? nói với thiện nam tử,thiện nữ nhân. văn thị kinh thụ giới giả, kinh này là kinh A Di Đà, kinh A Di Đà là quyển nhỏ của kinh Vô Lượng Thọ kinh Vô Lượng Thọ là quyển lớn của kinh A Di Đà, cho nên nó có thể thông dụng. nghe đến bộ kinh này, thọ là tiếp nhận,trì là giữ gìn,làm thật, có thể đem những đạo lý trong kinh này nói biến nó thành tư tưởng của mình, phương pháp trong kinh nói biến nó thành hành vi cuộc sống của bản thân chúng ta, tất cả đều thực thi,đây gọi là thọ trì. cập văn chư Phật danh giả, danh hiệu của Chư Phật tức là Phật A Di Đà, Phật A Di Đà là danh hiệu của chư Phật. A Di Đà Phật là Phạn ngữ, dịch sang nghĩa tiếng Hoa là A dịch là Vô,Di Đà dịch là Lượng Phật dịch là Giác, cái danh hiệu này dùng ý nghĩa tiếng Hoa mà nói là Vô Lượng Giác. vị Phật nào không phải là Vô Lượng Giác? cho nên nó là danh hiệu của tất cả chư Phật tổng danh hiệu,thông danh hiệu. chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật, tức là niệm hết tất cả chư Phật, một vị cũng không có sót tất cả chư Phật đều sẽ phù hộ bạn. tại sao? Vì bạn đã niệm hết tất cả. cho nên,thị chư thiện nam tử thiện nữ nhân, giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm”. A Di Đà Phật hộ niệm bạn, thập phương tam thế tất cả chư Phật đều hộ niệm bạn. bộ kinh này kinh A Di Đà,kinh Vô Lượng Thọ kinh Quán Vô Lượng Thọ ba bộ này là cùng một bộ. kinh Vô Lượng Thọ là nói tỉ mĩ. kinh A Di Đà là nói sơ lược,khái quát, Tại sao? Để tiện cho bạn sớm tối dùng tụng đơn giản dễ hiểu. kinh Thập Lục Quán là nói về đạo lý, là đạo lý của pháp môn niệm Phật thành Phật, và phương pháp niệm Phật,ở trong đó có 16 loại. phương pháp niệm Phật vô lượng vô biên, tập hợp thành 16 loại, niệm danh hiệu của Phật là Quán thứ 16, trong 16 phương pháp là phương pháp cuối cùng là trì danh niệm Phật. cho nên,tam kinh là một bộ kinh. mỗi ngày chúng ta lấy kinh Vô Lượng Thọ trong tam kinh làm cái tu chính, Tại sao? Vì nó là khái luận,nó nói tỉ mĩ văn tự nhiều,kinh cũng tương đối dài, nói rất tường tận,nói rất rõ ràng. giúp cho chúng ta đoạn nghi sanh tín, giúp cho chúng ta nguyện lực kiên cố,không bị dao động, đây tức là giúp chúng ta vãng sanh. là những thiện nam tử,thiện nữ nhân, đều được tất cả chư Phật hộ niệm. “thị cố niệm Phật nhân hữu tứ thập lý quang minh chúc thân, ma bất năng phạm”, người niệm Phật chân thật. chúng ta có thể nghĩ ra, giống như ngôi chùa nhỏ Lai Phật tự, có ba vị niệm Phật chân thật, xung quanh 40 dặm của Lai Phật tự có hào quang chiếu sáng của Phật. thì vùng này sẽ không thể có tai nạn, sẽ không thể có ác quỷ ác thần, không dám vào. trong kinh Thập Vãng Sanh nói, 25 vị Bồ Tát trường trụ ở vùng này để phù hộ, là thật không phải là giả. trên thế giới này có rất nhiều nơi, đều có những người niệm Phật chân thật, Bồ Tát có thể chiếu cố hết không? Có thể, Bồ Tát có thể phân vô lượng vô biên thân, sự phân thân của họ có tác dụng,không phải không có tác dụng. phải biết rằng những người niệm Phật chúng ta, Ức Phật niệm Phật,hiện tiền đương lai tất định kiến Phật, nhất là hiện tiền, hiện tiền nhìn thấy Phật đều là sự hóa thân của Phật. những chư Phật này những vị Đại Bồ Tát này đều là pháp thân đại sĩ, đều có khả năng phân vô lượng vô biên thân, chúng ta không cách nào tưởng tượng ra. tôi niệm Phật,25 vị Bồ Tát tôi nhìn thấy bạn niệm Phật, 25 vị Bồ Tát bạn cũng nhìn thấy người nào niệm Phật người đó đều nhìn thấy, họ là những người thần thông quảng đại. tuyệt đối không nên hoài nghi, nếu hoài nghi,là chúng ta đã mắc mưu. tại sao? Lòng tin không vững vàng,ma đến nhiễu loạn bạn. tâm không thanh tịnh,tâm có sự hoài nghi, vậy là dẫn ma đến, Phật và Bồ Tát không thể hiện tiền. tại vì sao những người niệm Phật lại có ma chướng, oan gia trái chủ rất nhiều? chủ yếu là lòng tin chưa đủ,hay hoài nghi. làm thế nào trị cái bệnh này? kinh giáo có thể trị cái bệnh này. những người còn hoài nghi,nghe kinh nhiều,đọc kinh nhiều, kinh này tụng trên1000 lần,tụng trên vạn lần, tôi thường nói,chú giải xem 30 lần, kinh phải tụng trên vạn lần, sự nghi hoặc của bạn sẽ không còn nữa. Tại sao? Vì đã hiểu rõ, nếu như đã rõ ràng,công phu sẽ đắc lực, bản thân có lòng tin,nhất định đắc sanh. trước khi chưa đắc sanh, tôi có lòng tin,Phật chiếu cố cho tôi. tốt,thời gian hôm nay đã đến, chúng ta tạm học đến đây.
(566)

Bài viết cùng chuyên mục: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014-lần 4

Để lại một Bình luận

Các trường bắt buộc đánh dấu *


× 6 = năm mươi bốn

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML: