sức khỏe, sự nghiệp, thậm chí là vận mệnh đều là do ý niệm của bản thân bạn tạo thành

khoa học nói với bạn chân tướng của nhân quả, bạn khởi một thiện niệm, thì nước kết tinh rất là đẹp; bạn khởi một ác niệm, thì nước kết tinh rất là xấu. ông ấy để cho nước xem, để cho nước nghe, chúng ta khởi tâm động niệm để cho nước cảm ứng, thực nghiệm thực hiện trên triệu lần tơ hào không sai. nói với mọi người rằng,sức khỏe của bạn sự nghiệp thành bại, thậm chí là vận mệnh cả cuộc đời bạn, tất cả đều là do ý niệm của bản thân bạn tạo thành, không có liên can đến bất cứ ai. cái gợi ý này làm cho mọi người cao độ cảnh giác được là, con người không thể không có thiện niệm. các nhà khoa học nói với chúng ta rằng, cơ thể con người có 70% là thành phần nước, trong cuộc thực nghiệm sự kết tinh của nước đã chứng minh, một ác niệm của chúng ta, sẽ làm cho 70% thành phần nước trong cơ thể của chúng ta phản ứng đều là không tốt, thì làm sao cơ thể của bạn có thể khỏe mạnh được, làm sao bạn sẽ có được hạnh phúc? Ông ấy hoàn toàn là dùng đĩa ghi hình để dạy học, sự bố trí của những tài liệu, những bài giảng được lựa chọn rất tốt, tiết học thứ nhất thì gọi là “bạn tin tưởng”, ý niệm của bạn có liên quan đến sức khỏe thân tâm của bạn, liên quan đến hạnh phúc gia đình bạn, liên quan đến tiền đồ của bạn, liên quan đến sự thành bại của bạn, rất là chấn động lòng người. sau khi bạn xem xong,đây là lời của các nhà khoa học nói, không phải là tôn giáo nói, không phải là người xưa nói, là thực nghiệm của khoa học hiện tại, chính bản thân của bạn cũng có thể thực nghiệm, khoa học chứng minh,mọi người không dám không tin. ý niệm của chúng ta cùng với tự tánh là hai mặt của nhất thể, tự tánh năng hiện năng sanh, ý niệm có thể thay đổi được sự phát sinh và xuất hiện của các hiện tượng. đây chính là tất cả các pháp đều từ tâm tưởng mà sanh ra, đây chính là tướng do tâm sanh,cảnh tùy tâm chuyển. có thể cứu vãng được thế giới này không? Có thể (3441)

Bài viết cùng chuyên mục: Tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển

12 Bình luận về: “sức khỏe, sự nghiệp, thậm chí là vận mệnh đều là do ý niệm của bản thân bạn tạo thành”

Để lại một Bình luận

Các trường bắt buộc đánh dấu *


× 9 = sáu mươi ba

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML: