hiện tượng vật chất,hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên tất cả đều là hư vọng

Chân thật chi tế chính là chân như bản tánh, là ở đâu? Là trong tất cả các hiện tượng? Năng hiện là tự tánh, tự tánh cũng là chân tâm, là năng hiện. Sở hiện là vạn vật, trong đại kinh thường nói “tướng do tâm sanh”, tướng là hiện tượng. Ngày nay khoa học đem hiện tượng của vũ trụ chia thành ba loại: hiện tượng vật chất,hiện tượng thông tin. Thông tin là tinh thần,là khởi tâm động niệm, loại hiện tượng tự nhiên thứ ba là cả một vũ trụ không nằm ngoài ba loại hiện tượng. Trong kinh phật cũng có cách nói như vậy, danh từ không như nhau, trong kinh phật nói tam tế tướng của a lại da, chính là khoa học nói đến là ba hiện tượng này, loại thứ nhất là nghiệp tướng, nghiệp tướng chính là hiện tượng tự nhiên: loại thứ hai  là chuyển tướng, chuyển tướng chính là hiện tượng của thông tin loại thứ ba gọi là cảnh giới tướng, cảnh giới tướng chính là hiện tượng vật chất. Ba loại hiện tượng này, trong kinh kim cang  nói, <phàm là hữu tướng đều là hư vọng>, ba loại hiện tượng này đều là hư vọng. Hôm nay đúng lúc có vị đồng tu cho tôi 1 phần tài liệu.  Tại vì sao nói nó là hư vọng chúng ta hãy từ điện ảnh kiểu xưa mà xem, bây giờ có thể rất hiếm có, vì bây giờ toàn là điện ảnh kỹ thuật số, tiến bộ đến mức này. Phim điện ảnh kiểu xưa là  ở chỗ  của tôi có bộ phim điện ảnh kiểu xưa mỗi một tấm là một hiện tượng độc lập, không có hai tấm là trùng lập nhau, tấm nào cũng khác nhau, mặt ảnh độc lập, ở trong máy chiếu phim tốc độ chiếu phát là mỗi giây 24 tấm, chúng ta xem phim trên màn ảnh thì sẽ bị nó gạt, tưởng nó là thật. Không ngờ rằng nó do máy chiếu phim mở ra. Tấm này được mở ra trên màn ảnh thì lập tức sẽ đóng lại, lại mở ra nữa tiếp,tấm thứ hai được phát ra, vì tốc độ của nó nhanh,một giây 24 tấm, như vậy là đã gạt được chúng ta, chúng ta cứ tưởng rằng đó là thật, họ khóc bạn cũng khóc theo họ cười bạn cũng cười theo,hoàn toàn không biết chân tướng sự thật. Nếu như chúng ta làm một cuộc thực nghiệm, một giây 24 tấm, chúng ta bôi đen 23 tấm đi,  chỉ giữ lại một tấm,  chỉ giữ lại một tấm để trong máy chiếu phim và phát ra, là 1 giây trên 24  chúng ta sẽ nhìn thấy được hiện tượng gì? Sẽ nhìn thấy được một vệt sáng chớp một cái, trong vệt sáng đó có cái gì thì cũng không nhìn thấy được rõ ràng, 1 giây trên 24  không nhìn thấy được rõ ràng,  chỉ nhìn thấy được vệt sáng chớp một cái. Bây giờ chúng ta phải biết rằng truyền hình giống thật hơn so với điện ảnh, tại vì sao? Vì truyền hình  là 1 giây 50 tấm, truyền hình kỹ thuật số mỗi giây 100 tấm, 1 giây trên 100 ,1 giây trên 50 . 1 giây trên 24 thì chúng ta sẽ không nhìn thấy được,  chỉ nhìn thấy vệt sáng chớp một cái, đại khái là đến khoảng 1 giây trên 100 ngay cả cái vệt sáng đó chớp cũng không nhìn thấy được. Bây giờ, cái con số này các bạn phải hiểu rõ nó, di lặc bồ tát nói, ” 1 cái búng tay  tam thập nhị ức bách thiên niệm” bách thiên là 100 ngàn, 32 ức nhân với 100 ngàn, con số được là  320 “triệu” cái một “triệu” này là 1 ngàn tỷ hay là 1 triệu?  Nói cho đúng phải là 1 ngàn tỷ, một “triệu” là 1 ngàn tỷ. 320 ngàn tỷ, một cái búng tay, cái tần số này quá cao! Sẽ ở trước mắt chúng ta, là cái gì? Là tất cả các vật chất, con mắt của chúng ta có thể nhìn thấy được , lỗ tai có thể nghe được, mũi có thể ngửi được,lưỡi có thể nếm được, tất cả các hiện tượng mà thân thể tiếp xúc  đều là ở trong cái tần số này sản sinh ra. 1 giây sanh diệt bao nhiêu lần? Chính là như trên mặt ảnh, tấm phía trước diệt rồi, thì tấm phía sau lại sanh ra, nó không phải là tướng tương tục, tướng tương tục là tấm nào cũng như nhau, thì gọi là tướng tương tục, cho nên gọi là giống nhiều khác ít (đại đồng tiểu dị) chúng ta bị giới hạn bởi cái ở trước mắt (nhãn tiền) trong cái pham vị này. Cái phạm vi này nó quá nhỏ bé, cho nên giống như là giống nhiều khác ít, trên thực tế nếu không,nó là giống ít khác nhiều, tại vì sao? Vì cả vũ trụ đã thay đổi lớn, chúng ta chỉ nhìn thấy được góc này của hương cảng, mà những nơi khác thì không nhìn thấy được, nếu bạn nhìn thấy cả đại lục thì nó sẽ không như nhau, hương cảng không có thay đổi,nhưng đại lục thì có, huống chi là phát triển đến biến pháp giới hư không giới,  cả vũ trụ mà ngày nay nói. Cả vũ trụ là từ đâu có? Chính là do cái hiện tượng chấn động sóng sản sinh ra. Cái sự việc này từ từ đã được khoa học chứng minh,  đây là vũ trụ mà trong phật pháp nói.  Ngày nay sự bí ẩn của hiện tượng vật chất,  đã được các nhà khoa học làm sáng tỏ, cũng với những gì trong kinh phật nói là hoàn toàn giống nhau, vật chất là giả không phải là thật. Cho nên phật mới nói “phàm là hữu tướng đều là hư vọng”, hiện tượng vật chất,hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên tất cả đều là hư vọng. Từ đâu mà có?  Từ tâm hiện,thức biến. Nhất chân pháp giới,thế giới cực lạc mà trong kinh nói, cùng với cái thế giới này của chúng ta là không như nhau, cái thế giới này của chúng ta là tâm hiện thức biến, có thức biến, cái thế giới kia thì không có thay đổi biến hóa. Nói cách khác nó không phải giống như là chúng ta chiếu phim điện ảnh, tại vì nó không cái tần số này. Thập pháp giới có tần số,lục đạo có tần số, nhất chân pháp giới không có tần số. Tại vì sao? Là vì nó thanh tịnh. Nó có hiện tướng,có không hiện tướng,  chỉ có hiện và không hiện, tướng sanh diệt không có bên trong, một cái búng tay tam thập nhị ức bách thiên niệm nó không có cho nên hiện tướng ở nơi đó là vĩnh hằng không thay đổi, không thể nói tương tục, tương tục là động,nó không động. Cho nên cái tướng đó gọi là thật,không sanh không diệt. (2074)

Bài viết cùng chuyên mục: Tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển

14 Bình luận về: “hiện tượng vật chất,hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên tất cả đều là hư vọng”

Để lại một Bình luận

Các trường bắt buộc đánh dấu *


2 − = không

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML: