Tà sư

Việc hộ pháp thật không dễ dàng. Chúng ta ở thời đại này nhất định phải khéo giữ mình, bảo hộ chính mình. Mỗi ngày đọc tụng kinh điển, tư duy nghĩa kinh, y giáo phụng hành, thân khẩu ý ba nghiệp mới không phạm phải lỗi lầm. Khi có định huệ thì không thể bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển. Thế Tôn trong kinh Lăng Nghiêm nói thời đại này là thời kỳ mạt pháp, “tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng”. Chúng ta có thể nhận biết ai là tà sư hay không? Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, hễ cám dỗ, mê hoặc chúng ta, khiến chúng ta rời chánh pháp thì đó đều là tà sư. Ra chợ đi một vòng, xem qua một số sản phẩm mới, vừa nhìn thì liền động tâm, lòng tham khởi lên, tâm được mất xuất hiện, đó đều là tà sư. Không phải chỉ người ngồi nói chuyện mới là tà sư, mà những thứ bày ra trước mắt thảy đều là tà sư. Phim ảnh truyền hình, quảng cáo, thậm chí thời trang của giới trẻ với những chiếc áo có in hình yêu ma quỷ quái, đó đều là tà sư, làm cho chúng ta xem và động tâm

Tà sư lớn nhất, ma vương lớn nhất là truyền hình. Những tiết mục biểu diễn trong truyền hình đều bạo lực, sắc tình, yêu ma quỷ quái, khiến trẻ thơ nhỏ tuổi mỗi ngày xem thấy đều bị ma vương thả một lưới gom gọn. Đó là tà sư nói pháp.

(trích Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ giảng giải lần 10 – phần 4) (3954)

Bài viết cùng chuyên mục: Trì Giới Niệm Phật

15 Bình luận về: “Tà sư”

  1. Kính bạch thầy con đã may mắn được tham dự 7 kì lễ vía Đức quán thế âm Bồ tát đảnh lễ 500 lạy tại chùa Vạn phật quanh đại tòng lâm mà thầy đã tổ chức con rất kính phục thầy và các bài thuyết pháp của thầy đã soi sáng mọi người đi trên con đường tu tập.
    Con xin kính chúc thầy thật nhiều sức khoẻ. Adi đà phật.

    1. Facebook này là do quý chú của tịnh thất Quan Âm, đệ tử thầy Giác Nhàn lập ra nên bạn có thể tin tưởng được. A Di Đà Phật.

Để lại một Bình luận

Các trường bắt buộc đánh dấu *


+ một = 2

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML: