Phật là nhà khoa học phi thường

Tam tế tướng của A lại da là nghiệp tướng, chuyển tướng, cảnh giới tướng. Nghiệp tướng, trong khoa học hiện nay nói là năng lượng nó là hiện tượng sóng chấn động, tức là nhất niệm bất giác chuyển tướng tức là ý niệm, khoa học gọi là thông tin có thể duyên đến được; cảnh giới tướng là vật chất cảnh giới tướng bây giờ gọi nó là hiện tượng vật chất đối lập với nó là hiện tượng tinh thần, hiện tượng tinh thần tức là thông tin (tức là ý niệm) tất cả các pháp từ tâm suy nghĩ mà ra tức là ý niệm đích thực các vật lý học lực học hiện nay đem mục tiêu đối chuẩn với 3 vấn đề này, vật chất được vạch rõ ra,triệt để được làm sáng tỏ, bây giờ thông tin còn chưa làm sáng tỏ, rốt cuộc nó từ đâu đến, còn chưa biết. hiện tượng vật chất cái này cũng là 30 năm gần đây được phát hiện ra, tiến sĩ người Đức – Max Planck dẫn đầu cái nhóm nhỏ này, chuyên môn nghiên cứu vật chất rốt cuộc là cái gì? tìm ra một vật chất nhỏ nhất, nhỏ đến không thể nào nhỏ nữa vật chất trong kinh Phật gọi là Cực vi sắc, vi nghĩa là cực nhỏ,sắc tướng cực kỳ bé nhỏ, mắt trần không nhìn thấy được,thiên nhãn cũng không nhìn thấy được, Huệ nhãn của A La Hán cũng không nhìn thấy được. trong kinh Phật nói, thiên nhãn của A La Hán có thể nhìn thấy được vi trần. người ở cõi trời dục giới,sắc giới cũng đều không nhìn thấy được, A La Hán có thể nhìn thấy được,đây là những thứ gì? những thứ này chính là trong khoa học hiện nay nói là “nguyên tử” những nhà khoa học vào 80 năm trước phát hiện ra nguyên tử. cho rằng nguyên tử là vật chất cơ bản, không thể nào phân ra nữa, vì nó là nhỏ nhất. đâu biết rằng mấy năm gần đây khoa học không ngừng tiến bộ, ngày một đổi mới, những dụng cụ khoa học mới được phát minh ra , có khả năng nắm bắt 1 giây trên 1000 ngàn tỷ, có thể nắm bắt được. cái này trong quá khứ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, dụng cụ khoa học cao độ như thế mới có thể tìm ra cực vi sắc ở trong kinh Phật nói tên gọi của khoa học gọi là trung vi tử hoặc gọi là vi trung tử đều được. cái này mới là vật chất bé nhỏ nhất, không thể phân chia ra được nữa,nếu phân chia ra nữa thì sẽ không còn. Phật gọi nó là lân hư trần,lân nghĩa là láng giềng. nó cùng với hư không làm láng giềng, tức là nó không phân chia ra được nữa,nếu phân chia ra nữa thì sẽ không còn thì là hư không. các nhà khoa học vẫn cứ phân chia nó ra, vừa phân chia nó ra thì thật là không còn nữa, phát hiện ra cái gì? phát hiện ra hiện tượng sóng chấn động của ý niệm từ đó cái nghi vấn này đã được giải đáp, vật chất là giả, nó là ảo tướng của ý niệm sản sinh ra, chúng ta đã sai lầm xem nó là vật chất, thực sự nó là giả, chỉ riêng cái vật chất này, mà chúng ta không thể phát giác ra, tại vì nó rất là nhỏ,tần số sanh diệt quá cao nếu chiếu theo Bồ Tát Di Lặc nói thời gian tồn tại của nó chỉ là một giây trên 1600 ngàn tỷ lần. nói cách khác, một giây nó sanh diệt bao nhiêu lần? tiền niệm diệt hậu niệm sinh ra, một giây sanh diệt 1600 ngàn tỷ lần, đơn vị là ngàn tỷ (Hán ngữ cổ gọi là Triệu) dưới cái tần số cao như vậy, làm sao mà biết được? đây gọi là gì? đây gọi là nhất niệm, một lần sanh diệt chính là nhất niệm, nhất niệm chính là một lần sanh diệt. từ nhất niệm mà nói,đây là hiện tượng tâm lý hiện tượng sanh diệt, trong nhất niệm này đầy đủ ngũ uẩn. trước kia chúng đối với ngũ uẩn ở trong kinh Phật nói đều không có hiểu rõ ràng, đều nảy sinh hiểu lầm, sắc thọ tưởng hành thức. người niệm <Tâm Kinh> rất là nhiều, có rất nhiều người dùng nó làm công phu sớm tối, bên trong “chiếu kiến ngũ uẩn đều là không” ai chiếu kiến? những nhà khoa học hiện nay đã nắm bắt được, nhưng vẫn không thể tìm ra kết quả, không bằng trong kinh Phật nói rõ ràng như vậy. họ phát hiện ra vi trung tử,chính là phát hiện ra sắc, phát hiện ra thọ tưởng hành thức, họ không có nói được rõ ràng như vậy, họ chỉ nói là hiện tượng sóng chấn động của ý niệm nảy sinh trong cái ý niệm này có thọ,có tưởng,có hành,có thức, bạn xem Phật nói rõ ràng như vậy. trong vật chất cơ bản, Cực vi sắc nó đầy đủ sắc thọ tưởng hành thức, tức là nói vi trung tử, nó là sống, nó không phải là chết, nó có cảm nhận, nó biết suy nghĩ, nó hữu hành, hành là nối tiếp nhau không ngừng, tiền niệm diệt hậu niệm sinh ra đây gọi là hành, tức là nối tiếp nhau không ngừng. trên thực tế nó là giống nhau nối tiếp nhau, nó không phải là nối tiếp nhau thật nối tiếp nhau thật, là phía trước và phía sau phải như nhau, nhưng nó thì phía trước và phía sau không như nhau. chúng tôi nhìn thấy báo cáo khoa học mới chợt hiểu ra, thì ra chuyện là như thế. khẳng định Phật là nhà khoa học phi thường. làm sao Phật nhìn thấy được, sự huyền bí của vũ trụ này? bắt nguồn,nguồn gốc của vật chất,nguồn gốc của tinh thần, cái nguồn gốc của khởi tâm động niệm đó là gì? khoa học xem nó như là một mệnh đề để nghiên cứu. trong kinh Phật nói với chúng ta, nhất niệm bất giác gọi nghiệp tướng, cái nghiệp tướng này chính là bản thể của A Lại Da, từ cái nghiệp tướng này sinh ra ý niệm, gọi là chuyển tướng, chuyển là chuyển biến, nghiệp tướng là gốc rễ, chuyển biến là lá cành, từ trong chuyển biến sản sinh ra sắc, hiện tượng vật chất. cho nên ý thức thứ 6 có thể duyên tới A Lại Da, có thể duyên tới cực vi sắc,nhưng duyên không tới tự tánh. về bên ngoài, khoa học hiện tại đã đạt 2 đỉnh điểm một cái là vũ trụ vĩ mô,nghiên cứu thiên văn; cái thứ hai là đi hướng ngược lại, là thế giới vi mô, tức là cực nhỏ, cực kỳ bé nhỏ, đều có thành tựu nhất là lực học lượng tử, tức là nghiên cứu vũ trụ vi mô, cùng với trong kinh Phật nói là giống nhau. vũ trụ vi mô hiện tại họ vẫn chưa phát hiện ra, vẫn còn có một vấn đề lớn, đó chính là lớn nhỏ không hai (đại tiểu bất nhị) vi trung tử cực kỳ nhỏ bé, trong kinh Phật nói ” giới tử nạp Tu Di” núi Tu Di đặt ở trong hạt cải hạt cải không có phóng to,núi Tu Di cũng không có thu nhỏ, vậy làm sao mà đặt vào ? cái này tựa như con chip mà hiện nay khoa học dùng, bạn xem con chip, nó nhỏ hơn cả móng ngón tay út, nhưng bên trong nó chứa rất nhiều thông tin, còn có rất nhiều hình ảnh, từ trên máy tính thì nhìn thấy được, đây gọi là giới tử nạp Tu Di. những cái Phật nói còn thần kỳ hơn cái này, cực vi chi vi, tức là trong vi trung tử có vũ trụ, cả một vũ trụ nằm ở trong một hạt vi trung tử. nó có thể hiện tướng không? Có thể hiện, Huệ Năng đại sư nói, “nào ngờ tự tánh, năng sanh vạn pháp”, là cả một vũ trụ nó hiện ra. nó hiện nhưng nó không có phóng đại, cái lớn nhỏ hiện ra là một không phải là hai quá vi diệu! nói cách khác,trong Phật pháp nói với chúng ta rằng, biến pháp giới hư không giới đều là từ tâm tưởng sinh ra (410)

Bài viết cùng chuyên mục: Phật Giáo Và Nền Khoa Học Cận Đại

Để lại một Bình luận

Các trường bắt buộc đánh dấu *


− 6 = một

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML: