Quỷ Thần cũng yêu cầu xin được nghe Kinh

QUỶ THẦN CŨNG YÊU CẦU XIN ĐƯỢC NGHE KINH

Phải nên biết, chúng ta ở niệm Phật đường này niệm Phật, công
đức vô lượng vô biên. Chỉ cần bạn ở nơi đây niệm, mỗi câu mỗi chữ, từng câu Phật hiệu đều
là hồi hướng đến tất cả chúng sanh khổ nạn trên thế giới này. Chúng ta là vì cái niệm này, đây
chính là hồi hướng. Ta đến nơi đây niệm Phật, không phải vì chính một mình ta, mà vì tất cả
chúng sanh. Cho nên niệm Phật nghe Kinh, nghe Kinh, quỷ thần cũng muốn xin nghe. Hiện tại
có rất nhiều người không biết được, trai đường lầu hai của chúng ta, ở nơi đó truyền hình mở
phát băng ghi hình giảng Kinh 24 giờ không gián đoạn. Có rất nhiều người nói, không có một
người nào xem, truyền hình mở để không thì phí. Không phải là mở uổng phí, đây là do quỷ
thần yêu cầu. Có đồng tu hỏi họ: “Các vị muốn nghe Kinh, vì sao không đến giảng đường để
nghe? Tại vì sao không đến niệm Phật đường để niệm Phật? Họ nói, giảng đường ánh sáng quá
lớn, niệm Phật đường, giảng đường có Phật quang, khi họ muốn bước vào cửa, họ nói họ rất là
khó chịu, không chịu nổi, họ yêu cầu ở lầu hai. Cho nên chúng ta quy y cho những quỷ thần
này, truyền thụ tam quy cho họ, họ ở nơi đó nghe Kinh 24 giờ đồng hồ, không gián đoạn. Ở
nơi đây quỷ thần yêu cầu được nghe Kinh.

_______________________________________

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm
Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh (Tập 132) (695)

Để lại một Bình luận

Các trường bắt buộc đánh dấu *


5 × năm =

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML: