Cư sĩ Lưu Tố Vân, tấm gương cho người tu Tịnh độ đời mạt pháp – HT Tịnh Không khai thị

Việc rất hiếm có ở thời buổi của chúng ta. Nữ cư sĩ Lưu Tố Vân đã làm tấm gương cho ta, khi bà tu hành xong ta mới biết về bà. Xem như CD bà báo cáo việc tu hay trả lời phỏng vấn của ký giả. Tôi không rõ bà học ai vì bà chẳng nói, về sau mới được nghe bà có được một bộ CD thời gian đầu của chúng  tôi ở thu viện Cảnh Mỹ, chắc là lần thứ ba hay lần thứ tư giảng về Vô Lượng Thọ Kinh.
Trước kia chúng tôi đã giảng nhiều lần, khi đó do không được đọc bản của giải của Hoàng Niệm Lão, chúng tôi giảng y theo bản chú thích đầu trang của Thầy Lý. Nữ cư sĩ đã có băng ghi âm kia. Chắc là có người thu vào CD nên bà có bộ CD kể trên mỗi ngày bà  nghe 10 tiếng đồng hồ. Bà nắm bắt một câu trong kinh Phật : Một môn thâm nhập, huân tu lâu dài. Bà giữ chắc câu này, quyển kinh này, chẳng nghe và cũng không tiếp xúc gì khác. mỗi ngày 10 giờ, thực tế 10 giờ thì bà nghe 1 CD 1 giờ. Trong 1 giờ nghe 10 lượt, nên nghe 1 biến thành ra 10 biến, nghe hết rồi thì nghe lại từ đầu. Ngày nào cũng vậy, nghe suốt 10 năm. Lúc không nghe giảng kinh thì bà niệm A DI ĐÀ PHẬT. Bà mắc chứng bệnh lao da ban đỏ, bà chẳng dùng thuốc cũng tự khỏi, chẳng có vết sẹo nào, người đông bắc cho dù có khỏi bệnh ban đỏ da cũng không khỏi có vết sẹo. Vậy mà bà chẳng có vết sẹo nào.
10 năm dụng công thực hành chỉ 1 bộ kinh. Thường thì chúng ta chỉ cần 3 dến 5 năm sẽ đạt được niệm Phật Tam Muội. Sau khi đạt được niệm Phật tam muội rồi thì khoảng 3 đến 4 năm sẽ được khai ngộ vì sao thế, vì giữ quy cũ đó là trì giới. Nhờ giới mà được định, bà đã định được rồi, nhờ định mà mở huệ. Bà đã khai ngộ rồi. Tuy chỉ tu 1 bộ kinh nhưng bà nói rất hay, khi có người mời bà giảng kinh Địa Tạng bà cũng giảng rất hay. Bất kể bộ Kinh nào bà cũng chưa từng được học nhưng nếu được mời giảng thì bà đều giảng rành rẽ đó là thông một bộ Kinh thì tất cả các Kinh đều thông. Cảnh giới ngộ của bà chúng ta không biết, nếu chẳng phải là đại triệt đại ngộ thì cũng là đại ngộ. Bà bảo giờ bà chẳng còn chướng ngại. Tôi hỏi có chắc được vãng sanh không? bà bảo có, lúc nào cũng được, Phật Bồ Tát cần lưu bà lại trên thế gian làm gương cho pháp môn thì bà ở thêm vài năm, chẳng sao cả bà có thể ở thêm vài năm.
Tấm gương hay biết bao, chỉ 10 năm bà đã tu thành thì ai cũng có thể tu thành. Người ta hỏi bà làm cách nào để thành công bà chỉ nói 6 chữ: THẬT THÀ – NGHE LỜI – NGHIÊM TÚC LÀM. Sáu chữ này là bí quyết chung của những kẻ thành công xưa nay ở khắp nơi đều như vậy.
Người không thành tựu đều do tự thấy mình thông minh nên thật thà vô cùng khó. Thầy Lý luôn luôn nói với tôi cả đời ông học thật thà mà học mãi cũng chẳng giống. đủ biết thật thà không dễ. Ông luôn nói đại trí nếu ngu. Chữ nếu ngu này rất kho học được. Học thông minh thì dễ, học thật thà không dễ.
_______________________________
Trích TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA (2805)

21 Bình luận về: “Cư sĩ Lưu Tố Vân, tấm gương cho người tu Tịnh độ đời mạt pháp – HT Tịnh Không khai thị”

Để lại một Bình luận

Các trường bắt buộc đánh dấu *


× 6 = ba mươi

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML: