Ba ngày không nghe kinh thì chúng ta liền thoái chuyển – HT Tịnh Không khai thị

tinh khong phap su khai thi
Tín tâm kiên định, nguyên nhân thứ hai là “Thâm nhập Kinh tạng”. Vì sao đạo tràng phải ngày ngày giảng Kinh? Mục đích không ngoài giúp mọi người xây dựng tín tâm, kiên định tín tâm, giúp mọi người đạt được bất thoái chuyển. Ba ngày không nghe Kinh thì chúng ta liền thoái chuyển. Người xưa nói rất hay: “Ba ngày không đọc sách thánh hiền, mặt mũi hoàn toàn khác”, đó chính là thoái chuyển. Cho nên, chúng ta phải rất nỗ lực mà đọc tụng. Thế nào gọi là nỗ lực? Thế nào gọi là không nỗ lực? Nỗ lực đọc tụng chính là đem tư tưởng, kiến giải, ngôn hạnh của chính mình, mỗi lần đọc tụng đều phải đối chiếu với chính mình, xem những
điều Phật nói, ta làm đến được hay chưa, ta làm được mấy câu, những câu nào chưa làm được? Đây gọi là nỗ lực đọc tụng.Giải hành tương ưng, hành giúp cho giải, khiến cho bạn càng giải càng sâu; giải giúp cho hành, khiến cho bạn càng hành càng viên mãn. Giải hành tương ưng, người biết dụng công từsơ phát tâm đến Như Lai quả địa tinh tấn không giải đãi, những người này tu hành chứng quả
ngay đời này liền thành tựu, làm gì cần đến ba đại A Tăng Kỳ kiếp? Không cần thiết! Chúng ta xem thấy trên “Kinh Hoa Nghiêm”, Thiện Tài Đồng Tử một đời viên mãn Bồ Đề. Các vịđọc “Hoa Nghiêm”, nhất là “Hoa Nghiêm 40″, có xem thấy hay không? Thiện Tài vì chúng ta làm tấm gương, chúng ta phải làm theo, phải học tập, nhất định phải ở ngay trong một đời này viên mãn thành tựu. Đây gọi là người chân thật tu hành, người chân thật giác ngộ, trong bổn Kinh đã nói đệ tử thứ nhất của Như Lai.
___________________________________
Trích Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đằng Giác tập 147 (2305)

31 Bình luận về: “Ba ngày không nghe kinh thì chúng ta liền thoái chuyển – HT Tịnh Không khai thị”

 1. CON KÍNH LẠY SƯ PHỤ THÍCH GIÁC NHÀN.!!!
  CẢM ÂN SƯ PHỤ ĐÃ CHO CON HUỆ MẠNG.!!!
  BIẾT ƠN SƯ PHỤ ĐÃ CỨU CẢ GIA ĐÌNH CON.!!!
  CON XIN THƯỜNG NHÉP MÔI NIỆM A DI ĐÀ PHẬT.!!!

 2. CON KÍNH LẠY SƯ PHỤ THÍCH GIÁC NHÀN.!!!
  CẢM ÂN SƯ PHỤ ĐÃ CHO CON HUỆ MẠNG.!!!
  BIẾT ƠN SƯ PHỤ ĐÃ CỨU CẢ GIA ĐÌNH CON.!!!
  CON XIN THƯỜNG NHÉP MÔI NIỆM A DI ĐÀ PHẬT.!!!

 3. CON KÍNH LẠY SƯ PHỤ THÍCH GIÁC NHÀN.!!!
  CẢM ÂN SƯ PHỤ ĐÃ CHO CON HUỆ MẠNG.!!!
  BIẾT ƠN SƯ PHỤ ĐÃ CỨU CẢ GIA ĐÌNH CON.!!!
  CON XIN THƯỜNG NHÉP MÔI NIỆM A DI ĐÀ PHẬT.!!!

 4. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Nam Mô A Di Đà Phật
  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật
  Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật
  Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật

  Nam Mô Đại Bi Quan Thé Âm Bồ Tát
  Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
  Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quan Thế Ám Bồ Tát

  Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
  Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
  Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát

  Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát
  Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát
  Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát

Để lại một Bình luận

Các trường bắt buộc đánh dấu *


× 5 = mười lăm

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML: