Đây là chánh giáo day bảo chúng ta nhất môn thâm nhập,trường thời huân tu thì trong kiếp này sẽ được thành tựu

Tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại thừa, thì chúng ta bây giờ đã hiểu không phải là đọc toàn bộ kinh điển Đại thừa. Vậy thì sai rồi học rộng biết nhiều, thì trong lịch sử có được mấy người thành tựu chứ? Thật sự là lợi căn, không phải là người phàm cái gọi là ” một liếc mười hàng” học rộng nhớ dai,là thiểu số,là thiên tài. Thế nhưng Phật nói với chúng ta Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật Chúng ta đáng lý ra là bình đẳng Vì sao thiên phú của chúng ta lại không bình đẳng? Nguyên nhân của điều này phải nói đến là căn khí trong Phật pháp nói thiện căn,phúc đức không giống nhau thiện căn,là do trong kiếp quá khứ vun bồi những người có tài năng đặc biệt là do trong kiếp quá khứ họ đã học qua,đã học qua rất nhiều, Đời đời kiếp kiếp đều đang học có nhiều chủng tử trong A lại da thức kiếp này lại được gặp lại,cho nên nó tự nhiên sẽ phát huy ra. Còn trong đời quá khứ không có học qua kiếp này gặp phải thì cảm thấy rất là xa lạ thì họ học sẽ rất khó khăn, khó khăn thì sẽ không có hứng thú, tự nhiên sẽ bị thối chuyển. Chúng ta cần hiểu rõ cái đạo lý này sự giáo hóa của Phật Đà,ngài có trí huệ của ngài có lý niệm và phương pháp đặc biệt của ngài Đây là chánh giáo day bảo chúng ta nhất môn thâm nhập,trường thời huân tu thì trong kiếp này sẽ được thành tựu. Tiêu chuẩn của thành tựu là minh tâm kiến tánh đây mới xem như là thành tựu Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh Thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh Giáo hạ gọi là đại khai viên giải Cũng chính là đại triệt đại ngộ Tịnh Độ tông thì gọi là lý nhất tâm bất loạn Cũng là đại triệt đại ngộ mỗi một tông phái danh tự,danh xưng không giống nhau Nhưng cảnh giới thì hoàn toàn tương đồng Đều hy vọng trong một đời có thể đạt được cảnh giới này Cảnh giới này tương đương với bậc tiến sĩ trong học thuật của chúng ta Bạn lấy được học vị tiến sĩ mới tính là thành tựu. Những chúng sanh bình thường trong Phật giáo trong một đời có thể lấy được hay không? – Có thể lấy được Đạo Phật dạy cho bạn phương pháp. Bạn thật tin tưởng, bạn không hoài nghi bạn thật y theo mà làm, bạn nhất định sẽ lấy được đó chính là nhất môn thâm nhập bạn học một bộ kinh điển chính là nhất môn thâm nhập. Học bao lâu? Là một đời một đời chỉ học một bộ kinh điển này những thứ khác tất cả đừng học tại vì sao? Một đời chỉ học một môn Thì tâm niệm của bạn sẽ giống như vậy tức là chỉ có 1 sự việc,nên sẽ dễ dàng đắc định Hay nói cách khác Là dùng phương pháp đọc kinh để tu thiền định Cái gì gọi là thiền định? Là trong tâm thanh tịnh không có tạp niệm, không có vọng tưởng Đây chính là thiền định. Có tạp niệm, có vọng tưởng thì là tâm của lục đạo phàm phu. Tâm thanh tịnh là chân tâm, là tâm Phật Tâm bình đẳng là tâm Phật. Phật là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Tâm của mỗi một người đều là thanh tịnh, bình đẳng, giác Chính vì bạn có vọng tưởng, tạp niệm phá vỡ nó đi thì nó sẽ không khởi tác dụng. Mang theo vọng tưởng, phân biệt, chấp trước Đây gọi là vọng tâm. Chấp trước là ô nhiễm. Ô nhiễm thì sẽ không giác. Phân biệt chính là chấn động sóng. Sóng to gió lớn, trồi sụt không yên, cho nên đức dụng của chân tâm mất đi rồi Phật pháp không có gì khác Chính là giúp đỡ bạn khôi phục chân tâm. Dùng phương pháp gì? Dùng giới, định, tuệ dạy cho bạn nhất môn thâm nhập,trường thời huân tu. Đây là giới luật mà bạn cần phải tuân thủ. Dạy cho bạn “Đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu” đây cũng là giới luật,nhân giới đắc định bạn có thể giữ được cái quy cũ này một đời cũng sẽ không thay đổi mỗi ngày đều làm,thì lâu dần sẽ đắc định. Định là như thế nào? Là vọng niệm không còn, tạp niệm không còn, vong tưởng không còn,thì đây chính là đắc định
Trích Đoạn Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 20 – Từ Phút 1h8″ – 1h15″ (2940)

Bài viết cùng chuyên mục: Nhất Môn Thâm Nhập Trường Thời Huân Tu

25 Bình luận về: “Đây là chánh giáo day bảo chúng ta nhất môn thâm nhập,trường thời huân tu thì trong kiếp này sẽ được thành tựu”

Leave a Reply to Cherry Lucky Cancel reply

Các trường bắt buộc đánh dấu *


bảy − = 4

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML: