“một Kinh thông, tất cả Kinh thông”. Đây là bí quyết tu hành của Phật pháp

Ta là vì tất cả chúng sanh mà đoạn phiền não. Sau khi phiền não đoạn rồi mới có thể học pháp môn. Ngày nay chúng ta ở chỗ này có học pháp môn hay không? Chưa có tư cách học pháp môn. Cho nên tôi khuyên các đồng tu, trong vô lượng Kinh điển chọn lấy một loại, “một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu”. Tám chữ này ý nghĩa là gì vậy, bạn hiểu hay không? Một môn thâm nhập là tu định. Trường kỳ huân tu là từ trong định khai huệ. Ngày nay chúng ta đi con đường này là giới định, là bắt tay vào từ chỗ này. Nếu như vừa mở đầu bạn liền học pháp môn thì bạn nhất định thất bại, bạn nhất định sai lầm. Vì sao vậy? Trí tuệ chưa khai mở, bạn tu học những pháp môn đó, Đại sư Thanh Lương nói rất hay, là “tăng thêm tà kiến”, không phải tăng thêm trí tuệ. Đến lúc nào mới học pháp môn? Trí tuệ khai rồi mới học pháp môn. “Kinh Hoa Nghiêm”, sau cùng Thiện Tài Đồng Tử làm tấm gương cho chúng ta. Thiện Tài Đồng Tử ở trong hội của Bồ Tát Văn Thù, Văn Thù là lão sư của Ngài, Ngài ở trong hội đó tu tập công phu gì? “Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu”, Ngài làm cái công phu này, Ngài tu giới định, đoạn phiền não. Một môn chính là đoạn phiền não, một môn chính là tu tâm thanh tịnh. Phiền não nhẹ rồi (chúng ta không thể nói đoạn, vì đoạn quá khó), phiền não nhẹ thì trí tuệ thêm lớn, bạn lướt qua các pháp môn dễ dàng, nên gọi là “một Kinh thông, tất cả Kinh thông”. Đây là bí quyết tu hành của Phật pháp. Tại vì sao tôi đặc biệt cảm tạ lão sư Lý? Cái bí quyết này lão sư Ngài truyền thụ cho tôi. Ở trong hội của Ngài mười năm, tôi học năm bộ Kinh. Các bạn ở trong Phật học viện, một học kỳ không chỉ học năm bộ, tôi mười năm học năm bộ.Hơn nữa, năm bộ Kinh này khi các bạn nghe qua, có lẽ bạn cũng không cảm thấy có gì. Bộ thứ nhất là “A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hung Kinh” (đây là Kinh Tiểu Thừa). Bộ thứ hai là “Phật Thuyết A Di Đà Kinh”. Bộ thứ ba là “Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm”, đều là bộ nhỏ, số lượng ít. Bộ thứ tư là “Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh”. Bộ thứ năm là bộ Đại Kinh, “Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh”. Cách giáo học của lão sư Lý là, học xong một bộ rồi mới có thể học bộ thứ hai, một bộ chưa học xong thì nhất định không được học bộ thứ hai. Vậy thế nào mới gọi là xong? Tiêu chuẩn của lão sư Ngài là lên đài giảng, giảng phải được Ngài chấp nhận thì mới được, nếu Ngài chưa chấp nhận thì vẫn chưa được, vậy thì bạn vẫn phải tiếp tục học bộ Kinh đó. Phương pháp này hay, một môn thâm nhập, để bạn ngay trong quá trình tu học. Tôi học một bộ “Kinh Lăng Nghiêm” là ba năm. Ba năm trong đầu chỉ có một bộ Kinh, các thứ khác đều không có, như vậy có thể được định, có thể khai huệ. “Kinh Hoa Nghiêm” tôi chưa học qua, “Kinh Pháp Hoa” chưa học qua. “Kinh Hoa Nghiêm” là do tám đồng học chúng tôi khải thỉnh lão sư giảng, tôi là một trong số đó. Tôi chỉ nghe có một quyển. Tôi nghe xong quyển thứ nhất “Kinh Hoa Nghiêm” thì tôi đến Đài Bắc giảng “Hoa Nghiêm”. Tôi nghe xong quyển đó, phía sau còn 79 quyển, nhưng tôi đều biết giảng. “Kinh Pháp Hoa” tôi chưa nghe Ngài giảng, nhưng tôi cũng biết giảng. Phương pháp này lão sư đã dạy cho tôi, tôi thật chịu học. Ngài dạy tôi đọc một bộ Kinh, tôi chỉ đọc một bộ Kinh; dạy tôi không được xem các Kinh khác, thì tôi không xem các Kinh khác, tôi liền học xong. Bạn học khác không tin tưởng, trên biểu hiện với thầy thì học một bộ, các thứ khác thì vẫn mang về một đống, ngày ngày ở nơi đó lật, ngày ngày ở nơi đó xem. Họ không nghe lời. Cho nên không phải lão sư thiên vị, lão sư dạy học bình đẳng. Tôi có thể đạt được là do tôi nghe lời, tôi quyết không trái ngược giáo huấn của lão sư.
(1978)

Bài viết cùng chuyên mục: Nhất Môn Thâm Nhập Trường Thời Huân Tu

15 Bình luận về: ““một Kinh thông, tất cả Kinh thông”. Đây là bí quyết tu hành của Phật pháp”

 1. CON KÍNH LẠY SƯ PHỤ THÍCH GIÁC NHÀN.!!!
  CẢM ÂN SƯ PHỤ ĐÃ CHO CON HUỆ MẠNG.!!!
  BIẾT ƠN SƯ PHỤ ĐÃ CỨU CẢ GIA ĐÌNH CON.!!!
  CON XIN THƯỜNG NHÉP MÔI NIỆM A DI ĐÀ PHẬT.!!!

 2. CON KÍNH LẠY SƯ PHỤ THÍCH GIÁC NHÀN.!!!
  CẢM ÂN SƯ PHỤ ĐÃ CHO CON HUỆ MẠNG.!!!
  BIẾT ƠN SƯ PHỤ ĐÃ CỨU CẢ GIA ĐÌNH CON.!!!
  CON XIN THƯỜNG NHÉP MÔI NIỆM A DI ĐÀ PHẬT.!!!

 3. CON KÍNH LẠY SƯ PHỤ THÍCH GIÁC NHÀN.!!!
  CẢM ÂN SƯ PHỤ ĐÃ CHO CON HUỆ MẠNG.!!!
  BIẾT ƠN SƯ PHỤ ĐÃ CỨU CẢ GIA ĐÌNH CON.!!!
  CON XIN THƯỜNG NHÉP MÔI NIỆM A DI ĐÀ PHẬT.!!!

Leave a Reply to Huỳnh Xuân Cancel reply

Các trường bắt buộc đánh dấu *


4 × ba =

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML: