60 năm tôi không có rời khỏi Phật pháp,nhưng không chuyên

Trước khi chưa tiếp xúc với kinh Vô Lượng Thọ, ba bộ này tôi đều đã học qua, lúc đó tôi còn trẻ,học rồi thì cũng có giảng qua, bản thân cũng chưa có niệm Phật, hứng thú vẫn là ở kinh Hoa Nghiêm,Pháp Hoa,Đại Kinh Đại Luận đây chính là chứng minh, thiện căn,phước đức,nhân duyên của tôi chỉ có 30 điểm, không bằng với người xưa. nếu như người xưa gặp được bộ kinh này, chỉ 60 năm nhất định họ sẽ khai ngộ, đại triệt đại ngộ,minh tâm kiến tánh, chúng ta làm sao có thể sánh kịp! nguyên nhân là gì? Dụng tâm không chuyên, Mặc dù không có rời khỏi Phật pháp 60 năm tôi không có rời khỏi Phật pháp,nhưng không chuyên. nếu như 63 năm dùng một bộ kinh để tu học, thì sẽ thành công rồi, học quá nhiều,quá xen tạp,nên phải chịu thiệt thòi lớn. cho nên tôi mới nói kinh nghiệm này của tôi cho mọi người biết, các bạn nếu như có thể chuyên tâm nhất trí, một bộ kinh ít nhất 10 năm, thì bạn sẽ hiểu được bạn nhất định sẽ hơn cả tôi. chúng tôi hi vọng có người kế thừa Phật pháp, thì Phật pháp mới có thể thịnh vượng,chúng sanh mới có phước (579)

Bài viết cùng chuyên mục: Nhất Môn Thâm Nhập Trường Thời Huân Tu

Để lại một Bình luận

Các trường bắt buộc đánh dấu *


ba × = 12

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML: