Những thứ nào là chân lý, vĩnh hằng không thây đổi

Cho nên con người không thể không có đạo đức, không thể không nói đến luân thường, luân là ngũ luân,là quan hệ giữa người và người, phải nói rõ ràng,phải hiểu rõ,mọi người phải tuân thủ, giữa người và người là một bầu hòa khí. Con người có đức hạnh cơ bản để làm người,chính là ngũ thường, thường là vĩnh hằng không thay đổi,siêu việt thời gian và không gian ở toàn thế giới bất kể là nơi nào đều có thể lưu hành,đều nhận được sự ủng hộ của mọi người thường là vĩnh hằng không thay đổi,ba ngàn năm trước đã lưu hành, ngày nay ba ngàn năm sau vẫn có thể lưu hành ba ngàn năm sau này vẫn có thể tiếp tục lưu hành. Cái đạo lý này là đạo lý thật,là chân lý, có thể vượt qua thử thách, chỉ có năm chữ,nhân nghĩa lễ trí tín. Nhân giả ái nhân (người nhân đức thì tràn đầy lòng từ bi) ban ngàn năm trước thương người là đúng, ngày nay thương người vẫn là đúng, ba ngàn năm sau này thương người vẫn là đúng, không sai, nghĩa là tuân theo luân lý chúng ta thường nói hợp tình hợp lý hợp pháp,đây gọi là nghĩa không thể làm trái với pháp tình lý. Lễ là lễ độ,lễ phép,rất là quan trọng, giữa con người và con người, giữa con người và trời đất vạn vật phải có trật tự, không thể làm càn, lễ là có chừng mực, không thể bất cập,cũng không thể quá đáng. Trí là lý trí, nói với chúng ta rằng không thể làm việc theo tình cảm riêng tư, làm việc theo tình cảm riêng tư là sẽ loạn, con người phải có lý trí. Chữ sau cùng là chữ tín, phải giữ uy tín,không thể vọng ngữ, càng không thể hai lời,không khởi ngữ,không ác khẩu, tứ đức của khẩu. Mở rộng tiếp đến là tứ duy bát đức, trăm năm vạn kiếp nó cũng sẽ không thay đổi. Không phải là định luật trong khoa học, người này phát hiện ra ngỡ là chân lý, qua mười ,hai mươi năm sau người khác phát hiện là bạn sai,lật ngược bạn lại. Cho nên các nhà khoa học hiện tại không có dám nói rằng những thứ mà họ phát hiện là chân lý, là vĩnh hằng không thay đổi họ không dám nói. Những thứ của trung hoa là chân lý,vĩnh hằng không thay đổi, không thể không biết (498)

Bài viết cùng chuyên mục: Khôi phục văn hóa truyền thống

Để lại một Bình luận

Các trường bắt buộc đánh dấu *


7 × một =

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML: