Khôi phục văn hóa truyền thống

đất nước Trung Hoa mấy ngàn năm trước, tổ tiên nhiều đời giáo dục đời sau, ngũ luân,ngũ thường,tứ duy,bát đức. chúng ta tổng kết 4 môn này thì là 12 chữ 12 chữ này có thể làm được thì đó chính là Thánh Hiền Quân tử, là người Trung Hoa tiêu chuẩn, là tiếp thu sự giáo dục truyền thống tiêu chuẩn nền giáo dục truyền thống của Trung Hoa là nền giáo dục Thánh Hiền, đất nước Trung Hoa từ xưa đến này mấy ngàn năm, những nhân tài được giáo dục đào tạo là Thánh Hiền Quân Tử cho nên xã hội thời đó yên ổn lâu dài, không giống như nước ngoài. nước ngoài không có sự giáo dục về luân lý,đạo đức,nhân quả, trường học của nước ngoài. gắn bó với xã hội gắn bó với sự an toàn của xã hội,họ có sự giáo dục của tôn giáo, cho nên nước ngoài rất là xem trọng tôn giáo. Tại vì sao? Vì không có tôn giáo, thì luân lý,đạo đức,nhân quả cũng sẽ không có, xã hội sẽ rối ren. họ chỉ có sự giáo dục khoa học kỹ thuật, khoa học ngay nay tiến bộ,con người đã lên đến mặt trăng, con người muốn hướng ra vũ trụ để phát triển. tuyên bố rằng Thượng Đế đã chết. tôn giáo không còn nữa,vấn đề xã hội sẽ nảy sinh, phải làm sao? Cho nên muốn cứu giúp nước nhà. bên trong vấn đề này cũng rất là khó khăn, người Trung Hoa quay đầu lại,thì họ sẽ tin tưởng, thì sẽ có lòng tin đối với văn hóa truyền thống của tổ tiên. nếu như người Trung Hoa không biết quay đầu, người ngoại quốc nhìn vào,nói rằng các bạn đều nói những thứ của Trung Hoa tốt à tốt,vậy tại sao bản thân các bạn không cần? các bạn lại đến chỗ chúng tôi mà học tập, phải ra nước ngoài học tập, nói như vậy vẫn là những thứ của ngoại quốc tốt hơn. cho nên, Trung Hoa cần phải khôi phục lại luân lý đạo đức khôi phục lại giáo dục truyền thống thì mới có thể cứu vãng được thế giới. hôm nay bạn muốn hỏi cái thế giới này vẫn còn có thể có được sự hòa bình không? không ai có lòng tin. tôi gặp qua rất nhiều người,tất đều thất vọng. phải làm sao? chúng ta cũng rất là may mắn tìm được quyển Quần Thư Trị Yếu (458)

Bài viết cùng chuyên mục: Khôi phục văn hóa truyền thống

Để lại một Bình luận

Các trường bắt buộc đánh dấu *


tám × 3 =

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML: