chứng minh cho Liên Hiệp Quốc chúng tôi dùng Nho Thích Đạo ba phương pháp này để giáo hóa cái thị trấn nhỏ này

Là tại vì sao? Là vì tìm sự chứng minh cho liên hiệp quốc chúng tôi dùng Nho Thích Đạo ba phương pháp này để giáo hóa cái thị trấn nhỏ này, xem xem cái thị trấn nhỏ có thể khởi tác dụng được không. Lúc đó chúng tôi chỉ có 37 giáo viên, đem đệ tử quy,cảm Ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo trộn lẫn với nhau, thành tựu đức hạnh của bản thân. Tôi yêu cầu các giáo viên phải làm được trong vòng 4 tháng, đệ tử quy phải làm được, cảm Ứng thiên phải làm được thập thiện nghiệp đạo phải làm được. Bản thân không có làm được thì không thể dạy người khác được, dạy người ta,người ta sẽ không tin tưởng; bản thân phải thật sự làm được, dạy người ta,người ta sẽ tin tưởng. Cho nên tôi nói với các giáo viên, tôi nói chúng ta nhìn thấy trong lịch sử có hai nhà giáo dục lớn , họ dạy học thành công, người thứ nhất chính là đức phật thích ca mâu ni, người thứ hai là đức khổng tử tại sao họ thành công? Là vì tiên hành kỳ ngôn (lời nói đi đôi với thực hành) những lời họ nói họ đều thật sự làm được, họ mới có thể dạy người khác, cho nên học trò tin tưởng,họ mới dạy thành công. Nếu như bản thân mình dạy người khác, mà chính mình không làm được,vậy là lừa gạt người khác. Chính mình làm được rồi thì có thể dạy được người khác, đây là thánh nhân,là sự giáo dục của thánh hiền; bản thân không có làm được mà dạy người khác là lừa gạt người khác, vậy là giáo dục sẽ thất bại,sẽ không thành công. Tôi rất cảm tạ các giáo viên này, tôi cho họ thời gian 4 tháng, để họ làm ra tấm gương tốt cho tôi xem, hai tháng thì họ có thể làm được, tôi rất cảm tạ họ. Hỏi tôi bước kế tiếp làm như thế nào? Tôi nói với mọi người rằng, tôi ở hồng kông họ gọi điện thoại cho tôi, xuống làng đến nhà để biểu diễn,là thân giáo. Các bạn đến nhà của các nông dân nhìn thấy người già,đó là cha mẹ của tôi, nhìn thấy con cái của họ, thì đó là anh chị em của tôi, bạn đến dạy họ, làm và làm ra cho họ thấy như thế nào là hiếu thân,như thế nào là hữu ái huynh đệ. Trong nhà không ngăn nắp thì hãy mau sắp xếp lại, không sạch sẽ thì làm cho nó sạch sẽ, bắt tay mà làm chỉnh lý nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp có trước có sau người già nhìn thấy sẽ cảm động và thấy được bạn còn hiếu thảo hơn con cái của họ; con cái của họ cũng sẽ nhìn thấy được và sanh tâm hổ thẹn, họ sẽ thấy có lỗi với cha mẹ, không có tận hết hiếu đạo làm như thế trong 3 tuần, sau đó tuyên bố với mọi người trung tâm có mở lớp dạy, hoan nghênh mọi người đến học, tự nhiên mọi người sẽ đến học. Trong ý nghĩ của chúng tôi  cứ nghĩ là cần phải có thời gian 2,3 năm thì mới có thể truyền thụ được văn hóa truyền thống nhưng không ngờ không đến 4 tháng. Thì thị trấn nhỏ này xuất hiện sự thay đổi 180 độ, lương tâm của con người đã được đánh thức,  họ không bằng lòng làm việc xấu,  không bằng lòng làm những chuyện trái với lương tâm. Điều này làm cho tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc! Điều thứ nhất tôi nói với các giáo viên là, phải khiêm tốn,phải cung kính,phải hạ thấp mình, cái này tuyệt đối không phải chính bản thân của chúng tôi có đức hạnh,  có trí huệ mà có thể làm ra được. Tại sao có thể làm ra được? Là vì tổ tiên phù hộ,tam bảo gia trì, nhân dân chịu hợp tác với chúng tôi, chúng tôi dạy họ làm như thế nào họ làm thật thế ấy, cho nên mới có hiệu quả tốt như thế, đây là cái phúc của nước nhà. Chúng tôi muốn đem cái thành tựu này làm báo cáo với liên hiệp quốc, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng,  không ngờ rằng chỉ sau hai tháng, liên hiệp quốc gửi thông báo cho tôi, mời tôi đứng ra tổ chức một hoạt động, vào tháng 10 khoảng cách tháng 10 với chúng tôi chỉ còn 5 tháng, 5 tháng rốt ráo sửa soạn. Làm báo cáo với liên hiệp quốc, tiếng nói của chúng tôi đã đủ lớn, tại vì sao? Vì đã có sự chứng minh tôi đã làm được,  văn hóa truyền thống của tổ tiên là hữu ích,đã làm được nếu không tin bạn các bạn hãy đi xem chúng tôi ở đã làm triển lãm hết ba ngày, sử dụng những bức ảnh,văn tự này triển lãm trong 3 ngày,làm báo cáo hết 8 tiếng đồng hồ, nói tường tận,nói rõ ràng hết, là thật không phải là giả, gây xúc động các đại biểu đại sứ của các nước và 92 đơn vị của tổ chức trú giáo khoa văn đương thời  họ quả thật rất có lòng, đích thân đến khảo sát,đích thân đến xem, sau sự việc này lãnh đạo địa phương không đồng ý,  nên họ không còn cách nào đến nữa. Nhưng có 30 mấy người,tôi biết những người tôi chưa biết nhất định là còn,  họ lấy tư cách là tư nhân đến tham quan du lịch đến thang trì để khảo sát, họ ở đó 3 ngày,4 ngày, những người tôi biết có 30 mấy người. Cái tin tức này truyền ra nước ngoài, mọi người đối với văn hóa truyền thống của trung hoa từ hoài nghi,không thể tiếp nhận từ từ càm thấy có hứng thú,nghiêm túc mà đi nghiên cứu. Cho nên quần thư tri yếu mới tái xuất. Đây là bảo điển cứu thế! Nên tôi mới nghĩ ra là phải đem nó dịch thành nhiều ngôn ngữ khác nhau. Liên hiệp quốc quy định là 6 loại ngôn ngữ,  sử dụng những ngôn ngữ có dân số đông trên thế giới, đó là tiếng trung quốc,tiếng anh tiếng tây ban nha,tiếng pháp, tiếng nga,tiếng á rập đây là 6 loại ngôn ngữ mà trên thế giới sử dụng nhiều nhất, chúng tôi phải cố gắng dịch nó thành 6 loại ngôn ngữ này, lưu hành ở liên hiệp quốc (1116)

Bài viết cùng chuyên mục: Khôi phục văn hóa truyền thống

11 Bình luận về: “chứng minh cho Liên Hiệp Quốc chúng tôi dùng Nho Thích Đạo ba phương pháp này để giáo hóa cái thị trấn nhỏ này”

Để lại một Bình luận

Các trường bắt buộc đánh dấu *


8 × = bốn mươi

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML: