Cứu Thế Giới Từ Căn Bản – HT Tịnh Không (Phần 1)

Văn hóa Trung Hoa là kho tàng trí huệ mà nhân loại trên toàn thế giới cùng có được. Luân lý đạo đức nhân quả là nền giáo dục phổ thế, có thể cứu thế giới. Căn bản của học thuyết khổng mạnh là thực tiễn Đệ Tử Quy, quần thư trị yếu là phương pháp tốt để trị quốc và cứu thế giới.
Giáo học vi tiên
Khôi phục truyền thống văn hóa cần phải trở về với giáo dục
Tôn giáo thế giới là một nhà, …..
hòa bình của thế giới phải dựa vào giáo dục tôn giáo …

Cứu Thế Giới Từ Căn Bản – Phần 1

dùng văn hóa của nhân loại thế giới cứu vãn nguy cơ của thế giới  lũ lụt cháy lớn hạn hán ô nhiễm động loạn lòng người bất an nguồn gốc của vấn đề nằm ở đâu? Ngày nay, vấn đề của toàn thể thế giới rất phức tạp biến chuyển khó lường mọi người đều đang tìm rốt cuộc là do nguyên nhân gì? Làm thế nào có thể khôi phục xã hội an định, hài hòa giống y như 1 thế kỷ trước? Mọi người đều đang theo đuổi chuyên gia học giả của mỗi quốc gia đều đến nghiên cứu vấn đề này cuối cùng vẫn không tìm ra nguyên nhân mấu chốt thật sự của nguy cơ này là cái gì? Chúng ta đã đánh mất đi lòng tự tin chúng ta đối với bản thân không có tự tin đối với truyền thống không có tự tin với Thánh Hiền không có tự tin với Tổ Tông không có tự tin một mực tin vào khoa học khoa học có giới hạn, …khoa học không phải viên mãn phương pháp của khoa học không có trí huệ phương pháp khoa học nói về vật chất, được!….không thành vấn đề bất hiếu cha mẹ cũng có thể học được bất kính sư trưởng cũng có thể học được nhưng nền tri thức của trung quốc là trên phương diện tinh thần đây là tâm học nó là cầu trí huệ, không phải cầu tri thức phương pháp để có được loại trí huệ này hoàn toàn trái ngược với phương pháp khoa học của Phương Tây phương pháp này cần phải chân thành phải dùng tâm chân thành phải dùng tâm cung kính để học mới có thể học được quyết định không thể hoài nghi còn khoa học thì lại chủ trương hoài nghi vấn đề đầu tiên là bạn phải hoài nghi học thuyết Thánh Hiền là những thứ từ trong tự tánh của chính mình nhất định không được hoài nghi bạn dùng sự chân thành cung kính, đem tâm định xuống tánh giác liền mở ra, trí huệ tự nhiên hiện tiền trí huệ hiện tiền, tri thức tự nhiên thông đạt nhưng tri thức càng phong phú, trí huệ sẽ không thể xuất hiện.  Trí huệ của thánh hiền, trí huệ của phật bồ tát không chỉ dành riêng cho các ngài, không phải chỉ có các ngài có loại trí huệ này là nhân tánh, là bổn tánh của con người cũng chính là nói mỗi người đều có trong tam tự kinh của trung quốc nói được rất hay <nhân chi sơ, tánh bổn thiện> trí huệ đó chính là bổn thiện <tánh tương cận, tập tương viễn>, <cẩu bất giáo, tánh nãi thiên> nếu không dạy họ cho tốt họ sẽ bị lây nhiễm những thói quen bất thiện thói quen bất thiện chính là tham sân si mạn lây nhiễm tài sắc danh lợi những thứ này sẽ che phủ mất trí huệ của chúng ta trí huệ không thể hiện tiền hiện tiền chính là tham sân si mạn chính là danh văn lợi dưỡng, những thứ này hiện tiền những thứ này mà hiện tiền một cách thái quá, vậy sẽ tạo thành xã hội hỗn loạn tạo thành tai nạn cho địa cầu.

Vấn đề của thế giới nằm ở giáo dục
Ngày nay, vấn đề thật sự trên thế giới là giáo dục, phương hướng của giáo dục sai, phương pháp cũng sai nội dung giáo dục có vấn đề tạo thành hiện tượng của xã hội hiện nay phải làm sao đây? Tìm lão Tổ Tông nhất định có phương pháp giải quyết. Lão tổ tông lưu lại nhiều điển tích như vậy đây chính là di sản văn hóa chúng ta không nên nói …là văn hóa của quốc gia nào văn hóa của 1 dân tộc nào chúng ta nên nói là văn hóa của nhân loại thế giới không phân dân tộc, không phân quốc gia, giai cấp chúng ta đều là người trên địa cầu này là văn hóa của Tổ Tông của nhân loại trên địa cầu như vậy mọi người đều có thể tiếp nhận những văn hóa cổ này được bảo tồn hoàn chỉnh nhất là ở trung quốc thập niên 70, tiến sĩ Thang Ân Tỉ đã từng nói qua đây là một người thật sự có cách nhìn xa, chân thật là một người đối với tôn giáo, dân tộc của mỗi quốc gia trên thế giới nhìn được rõ ràng, nhìn được minh bạch rất hiếm có trong cuộc đối thoại giữa ông và Trì Điền có một đoạn nói là giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 chỉ có học thuyết khổng mạnh của trung quốc và phật pháp đại thừa như vậy học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa đã bị lơ là hết 200 năm luân lý đạo đức nhân quả trung quốc mấy ngàn năm nay chính là dùng 3 thứ này để trị quốc mấy ngàn năm nay không xảy ra vấn đề. Luân lý là nền tảng làm người chính là nói quan hệ giữa người với người, người với người nhất định phải hiểu cần có tôn ti, có trên dưới điều này vô cùng quan trọng, quan hệ hiểu sai rồi, xã hội liền sẽ loạn đạo đức là điều kiện làm người cơ bản của một người. Trung Quốc nói về đạo đức chính là Ngũ Thường, 5 chữ nhân lễ nghĩa trí tín, là căn bản làm người nhân là yêu người, yêu người sẽ không làm hại người nghĩa là nói về lý khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác…hợp tình, hợp lý, hợp pháp đây là con người nhất định phải tuân thủ. Lễ là lễ tiết, là phép lịch sự biểu hiện đối với bên ngoài vô cùng quan trọng. Lễ không thể để mất để mất đi, xã hội sẽ loạn trật tự xã hội liền không còn. Trí là nói đến lý trí, không thể dùng cảm tình để làm việc. Một cái sau cùng là tín người nhất định phải giữ chữ tín, tuyệt đối không thể vọng ngữ, đối với người phải thành tín, tuyệt không lừa gạt người đạo đức cơ bản,…bạn chỉ cần khôi phục những cái này lại là được   cội rễ văn hóa của Trung Quốc….luân lý, đạo đức, nhân quả Trung Quốc trong quá khứ, nền văn hóa được xây dựng trên một hệ vững chắc  có 3 thứ hiện nay đều không còn thứ nhất là Từ Đường. Từ Đường dạy người phải thường xuyên nhớ đến tổ tiên không thể làm việc xấu làm việc xấu sẽ có lỗi với tổ tiên thứ hai là miếu Thành Hoàng miếu Thành Hoàng dạy nhân quả thứ 3 là Khổng Miếu dạy luân lý, đạo đức. Ba cái hệ vững chắc này khởi tác dụng rất lớn hiện nay đều không cần nữa không cần, nhân dân liền loạn xã hội liền loạn hiện nay trong nước, miếu của phật có thể phục hồi, chính là những cái đã có trước đây mới không thể dựng, chứ cũ có thể phục hồi thần Miếu của đạo giáo đã hoàn toàn không cần nữa. Không cần, đây chính là không cần nhân quả nhân quả mà không cần thì rất phiền phức con người có thể tuân thủ luân lý, đạo đức làm ác thấy xấu hổ, họ sẽ thấy ngại nếu như họ tin vào nhân quả báo ứng sẽ không dám làm việc xấu sức mạnh đó còn lớn hơn so với sức mạnh của đạo đức. Những thứ này đều đã không cần nữa,…phải làm sao đây? Vấn đền này nghiêm trọng thật sự muốn quốc gia trường trị cửu an phải khôi phục lại những thứ này không thể nói nó là mê tín. Phương pháp căn bản để khôi phục là….Đệ Tử Quy hiếu thân tôn sư, chúng ta xem đó là điều căn bản…căn bản của văn hóa nếu như hiếu không còn, văn hóa liền mất đi cội rễ kính không còn, lòng tôn trọng đối với người không còn, vậy liền mất gốc nền văn hóa đó không thể tồn tại lâu dài nó sẽ bị diệt vong. Hiếu thân tôn sư làm thế nào đề thực tiễn? Đệ Tử Quy là một thứ vô cùng tốt để thực tiễn giáo dục đây là nền tảng không luận học nho, học phật, học đạo…đều phải từ chỗ này mà cắm gốc. Trước đây đã từng có mấy vị giáo thọ,đến từ Bắc Kinh…đưa ra vấn đề này hỏi tôi tại sao tôi lại đề xướng Đệ Tử Quy ở đây Quốc Học vì sao không giảng tứ khố toàn thư? Tôi liền nói với họ tôi nói <Đệ Tử Quy>…chúng ta đặt nó lên bàn cân, cân thử xem bên này là Đệ Tử Quy bên kia là tứ thư ngũ kinh, mười ba kinh…thậm chí là Tứ Khố Toàn Thư nó là bình đẳng,ngang nhau họ cảm thấy rất kinh ngạc, làm thế nào mà bình đẳng được? Tôi nói những điều mà những thứ đó nói đến, lão tổ tông nói đến bác học, thẩm vấn, thận tư, minh biện Đệ Tử Quy là thiết thực nếu như lúc học những thứ đó lại không làm được cũng coi như không vẫn không bằng Đệ Tử Quy. Đệ Tử Quy vẫn là người tốt những thứ đó đã học được rồi cần phải thực hiễn chính là Đệ Tử Quy không thể thực tiễn cũng coi như không, không có trọng lượng bằng Đệ Tử Quy họ từ từ mới giác ngộ được bạn có thể nói, có thể viết, có thể giảng…bạn không làm được là giả, không phải thật cứu không nổi cái xã hội này Đệ Tử Quy có thể cứu xã hội….họ làm được mỗi người đều là người tốt vấn đề của chúng ta có thể giải quyết không luận là tôn giáo nào,…gốc đều phải là cái này vì thế nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chúng tôi ở liên hiệp quốc đã làm rất nhiều báo cáo chúng tôi giới thiệu truyền thống văn hóa trung quốc cho mọi người mọi người nghe xong rất hiếu kỳ, chưa từng nghe nói qua nhưng đều là hoài nghi pháp sư! Đây là lý tưởng của ngài….không làm được đâu điều này đối với tôi có sự đã kích vô cùng nghiêm trọng vậy phải làm sao đây? Tôi nói coi như uổng phí rồi vì thế chúng tôi liền ở tiểu trấn Thang Trì…làm một trung tâm giáo dục truyền thống văn hóa chúng tôi chính là dùng <Đệ Tử Quy>, dùng <Cảm Ứng Thiên>, dùng <Thập Thiện Nghiệp> chúng tôi dung hòa ba thứ này trong Đệ Tử Quy yêu cầu giáo viên nhất định phải làm được trước tiên giáo viên không làm được, dạy cho người ta làm được đó là giả, đó không phải thật sẽ không thể dạy ra được thành tích. Tôi nói với các giáo viên…ngày nay chúng ta gánh vác sứ mạng là sự tồn vong của dân tộc chúng ta làm thành công…mọi người sẽ tin vào sự hữu dụng của truyền thống văn hóa trung quốc có thể cứu thế giới, có thể cứu quốc gia nếu như chúng ta làm thất bại chính là tuyên bố với mọi người…truyền thống văn hóa trung quốc nên phế bỏ rồi hoàn toàn không cần nữa cho nên chúng tôi gánh vác sứ mạng này chúng tôi liều mình, không cần sanh mạng….cũng phải làm tốt sự việc này cái tiểu trấn này làm ra được rồi sau khi làm ra được, chúng tôi liền muốn đem đến liên hiệp quốc để làm báo cáo liên hiệp quốc đâu có dễ dàng mà vào được không ngờ 2 tháng sau liên hiệp quốc gửi cho tôi 1 thông báo muốn tôi làm một hoạt động chủ đề là sự cống hiến của tín đồ phật giáo đối với thế giới tìm tôi làm đơn vị chủ trì vì thế tôi liền yêu cầu làm báo cáo tỉ mỉ vể thí nghiệm của thang trì làm cuộc triễn lãm hết 3 ngày triễn lãm thu được hiệu quả vô cùng tốt điều này được truyền đi. Được truyền đi nên mọi người đối với truyền thống văn hóa trung quốc liền có lòng tin. Vì vậy, Đệ Tử Quy làm sao có thể không học được chứ? Không học Đệ Tử Quy, liền không có phật giáo phật giáo là kiến lập trên nền tảng của Đệ Tử Quy, cảm ứng thiên. cảm ứng thiên là đạo giáo không có nho, không có đạo,…phật giáo cũng không còn giống như việc xây nhà vậy chúng là nền đất, là tầng thứ nhất vì thế bạn mới biết được, nhà phật nói về giới luật quả thật, phật giáo trung quốc là tương đối hoàn chỉnh từ Ấn Độ truyền qua nhưng nền tảng của phật giáo là giới luật ở trung quốc vào giữa triều đường, tổ sư đại đức đã buông bỏ việc học tiểu thừa. Tiểu thừa là tiểu học của phật giáo có tiểu học, trung học, đại học đức phật 49 năm là giảng theo thứ tự giảng đến sau cùng tương đương với cấp tiến sĩ. Tiểu thừa là nền tảng người trung quốc không dùng nền tảng này, họ dùng nho vào đạo vì vậy người học phật nhất định phải học nho, nhất định phải học đạo bạn không học nho và đạo, thì bạn phải học tiểu thừa nếu không bạn không cách nào leo lên trên được. Người hiện nay, Tiểu Thừa không học đạo không học, nho cũng không học phật giáo không có cái tầng phía dưới vì thế, phật giáo là lầu gác trên không trung. Phật giáo vì sao lại suy đến mức như vậy,…đạo lý là ở chỗ này cho nên, Đệ Tử Quy là phổ thế giáo dục không quản học tông nào, phái nào chỉ cần bạn là người, thì bạn nên học. Không quản là người trung quốc, người nước ngoài. Không quản học tôn giáo gì đây là cơ bản làm người vì vậy, đây là phổ thế giáo dục. Hy vọng mọi người nỗ lực  hy vọng quốc gia có thể dẫn đầu có thể đoàn kết mọi người lại mở rộng truyền thống văn hóa này đến toàn thế giới thế giới liền có thể có được hòa bình

 

  (1909)

16 Bình luận về: “Cứu Thế Giới Từ Căn Bản – HT Tịnh Không (Phần 1)”

 1. Tên SP : KHUẾCH ĐẠI TRUYỀN HÌNH CÁP PACIFIC DA 20
  Mã SP : PACIFIC DA 20

  Tác dụng : Giảm nhiễu tín hiệu truyền hình cáp âm tường, giảm nhiễu truyền hình cáp, giúp chia nhiều đường tín hiệu cáp mà vẫn rõ như tín hiệu gốc, giảm đứng hình cho truyền hình cáp HD, làm giảm thiểu hiện tượng mất kênh cho truyền hình cáp HD và nhiều ứng dụng khác
  Giá : Liên hệ
  Mô tả : Thiết bị khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp thông minh, mạnh mẽ đáng tin cậy nhất hiện nay

  Sản phẩm do hãng PACIFIC sản xuất

  Loại: Thiết bị khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp PACIFIC.

  Xuất xứ: Hồng Kông

  Hãng sản xuất : PACIFIC

  MÔ TẢ CHI TIẾT:

  – Nếu bạn đang có ý định tìm thiết bị khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp mang tính cá nhân hóa dùng cho hộ gia đình, thì dòng khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp PACIFIC là PACIFIC DA-20 hoàn toàn thỏa mãn được yêu cầu cùng tiêu chí của bạn.

  – Khuếch đại tín hiệu cho truyền hình cáp PACIFIC DA -20 mạnh mẽ, tối ưu tín hiệu rất chuẩn cho tất cả các mạng truyền hình cáp Việt Nam, thích hợp cho truyền hình cáp sử dụng tại hộ gia đình. Ngoài chức năng tăng sóng, mở rộng tần số, giảm nhiễu, hạt cho truyền hình cáp, giúp giảm suy hao tín hiệu khi đi âm tường, có mạch lọc nhiễu tín hiệu thông minh, chống hiện tượng đứng hình cho truyền hình cáp HD, Khuếch đại PACIFIC DA-20 được thiết kế đẹp cùng khả năng làm việc bền bỉ nhằm mang lại hiệu suất cao nhất đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng. Khuếch đại truyền hình cáp PACIFIC- DA 20 qua thực tế đã chứng minh khả năng hiệu dụng của mình trong việc giảm nhiễu tín hiệu cáp và các mục tiêu khác.

  – Đây là lựa chọn ưu việt nhất cho khách hàng là cá nhân, hộ gia đình với số lượng đường truyền tùy biến dưới 5 tivi.

  – Sự kết hợp của công nghệ tiên tiến của Nhật với công suất đạt chuẩn tối ưu lên đến 5W, vùng làm việc lớn khả năng khả dụng lên đến 50m, khả năng hiệu dụng trong bán kính 30m, và được trang bị mạch khuếch đại tiên tiến, cùng Chip lọc nhiễu thông minh đã chứng minh thiết bị khuếch đại PACIFIC DA 20 là dòng khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp phổ biến nhất hiện nay tại thị trường Việt Nam và thị trường Châu Á.

  – Khuyến cáo về khả năng hiệu dụng tối ưu nhất từ 1 đến 5 tivi, cáp đi âm tường xa khoảng 30 mét, tín hiệu mạnh mẽ, độ dao động tần số từ 5dB đến 20dB, bảo đảm tín hiệu gốc như thế nào thì tín hiệu qua bộ khuếch đại sẽ tốt hơn thấy rõ.

  – Bộ khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp dùng công nghệ đối lưu không khí 2 chiều, giúp khách hàng có thể sử dụng 24/24. Mạch tín hiệu được thiết kế cực kỳ phù hợp với môi trường nóng ẩm tại Việt Nam

  – Dễ dàng trong việc lắp đặt với chi phí bảo dưỡng cực thấp.

  – Độ bền đạt cực đại so với các loại khuếch đại thông thường được cung cấp trên thị trường.

  – Tương thích cùng tất cả các thiết bị mở rộng trong nghành truyền hình cáp (Modulator, Combiner, Splitter, Tap, Tap-off, …..)

  – Thiết kế nhỏ gọn, giúp tiện dụng trong việc lắp đặt tại mọi góc khuất. Kết hợp cùng chân lắp đặt tiện dụng phù hợp với với mọi hộp điện tại Việt Nam

  – Cường độ tín hiệu, chất lượng hình ảnh, độ méo hình ảnh, độ nét hình ảnh, chất lượng âm thanh được điều chỉnh tự động. Thích hợp cho mọi khách hàng là cá nhân không am tường kỹ thuật.

  – PACIFIC DA 20 cung cấp các tính năng cao cấp nhất, an toàn tuyệt đối với công nghệ chống rò rỉ điện mới nhất theo tiêu chuẩn Châu Âu, bảo dưỡng thấp và giá cả tuyệt vời.

  – Đây là sản phẩm được khách hàng chúng tôi bình chọn là sản phẩm tuyệt vời nhất dành cho hộ gia đình trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014.

  – Khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp PACIFIC DA-20 được khách hàng chúng tôi bình chọn là sản phẩm best seller của QUỐC ANH AMICI liên tục từ năm 2007 cho đến hiện nay.

  – Sản phẩm PACIFIC DA-20 hiện được các đơn vị cung cấp SCTV, HTVC, VTVC…. khuyến cáo sử dụng cho hộ gia đình.

  PACIFIC DA 20 DẪN ĐƯỜNG CHO TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH CÁP

  THÔNG SỐ KĨ THUẬTDải tần số (MHz): 40 ~ 1000Khả năng khuyếch đại tăng (dB): 20Max.output cấp (dBμV): 110Norminal cấp đầu vào (dBμV): 70Phạm vi điều chỉnh (dB): 0 ~ 20Slop Phạm vi điều chỉnh (dB): 0 ~ 18Tiếng ồn (dB): ≤ 7Composite bậc hai (dB): ≥ 54Quay trở lại mất (dB) ≥ 12Khả năng chịu sét (KV) 2 (10/700μS)Nguồn điện: 50Hz AC220VĐiện năng tiêu thụ (W) 5Kích thước (mm) 180X165X55

  CÁC CHẾ ĐỘ DÀNH RIÊNG CHO SẢN PHẨM

  – Trong 1 tháng đầu riêng loại này nếu có sự cố gì, công ty sẽ đổi mới 100% để khách hàng yên tâm sử dụng.

  – Bảo hành tận nơi 12 tháng, tại địa điểm lắp đặt.

  – HỖ TRỢ LẮP ĐẶT TẠI NHÀ GIÁ THEO QUY ĐỊNH – GIAO HÀNG TẬN NƠI MIỄN PHÍ TRONG PHẠM VI TPHCM – HÀ NỘI

  – ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

  MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:
  Điện thoại TPHCM:
  HOTLINE 1: 0936.055.565 (Quốc Anh)
  HOTLINE 2: 0909 776 455 (Minh Trí)
  Email: quocanh1705@gmail.com

  Điện thoại Hà Nội:
  Hotline Hà Nội: 093.444.7375
  Email: amicihanoi@gmail.com

  Hoặc truy cập website http://khuechdaitruyenhinhcap.com

Để lại một Bình luận

Các trường bắt buộc đánh dấu *


8 × sáu =

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML: