Chỉ phương lập tướng

kinh Kim Cang nói: phàm là hữu tướng,đều là hư vọng” ý nghĩa của câu nói này là gì? để cho chúng ta đối với tất cả các hiện tượng đều buông xả hết, không nên chấp trước; không những không chấp trước, cũng không nên phân biệt; không những không phân biệt, mà đối với nó cũng đừng nên khởi tâm động niệm, tất cả đều là hư vọng. phàm là hữu tướng,đều là hư vọng, Phật giáo nói với chúng ta đều là chân thật, tự tánh,tự tánh là có,không phải là hư vọng, nhưng không bắt được nó. tại vì sao? Vì nó không có tướng. có tướng là giả tướng, không có tướng là chân tướng, chân tướng không thể có được,giả tướng cũng không thể có được. cho nên, thật và giả đều không nên giữ ở trong tâm, giữ ở trong tâm là sai. đây là cách tu của các pháp môn thông đồ, quả thật là rất khó. Phật A Di Đà mở cho chúng ta cái pháp môn đặc biệt, chỉ phương lập tướng, chỉ phương là phương hướng thế giới Tây Phương Cực Lạc, lập tướng là nơi đó có thế giới Cực Lạc, có Phật A Di Đà. cái ý nghĩa này là nói thực tướng vô tướng khó,bạn không làm được, chỉ phương lập tướng dễ dàng, ta có phương hướng nhất định, ta sẽ không bị mù tịt, ta có mục tiêu nhất định, ta phải đi đến thế giới Cực Lạc. thế giới Cực Lạc là có thật, Phật A Di Đà là có thật, Ngẫu Ích đại sư làm chứng cho chúng ta khi về già ngài có một biệt danh, gọi là Tây Hữu Đạo Nhân, tây là Tây Phương hữu nghĩa là có Thế giới Cực Lạc, có Phật A Di Đà. nhất định là có,không phải là không có. chúng ta đặt tâm ở nơi đây, đặt tâm ở thế giới Tây Phương Cực Lạc mỗi một niệm đều không quên A Di Đà Phật, so với “nhược kiến chư tướng phi tướng,tức kiến Như Lai” trong kinh Kim Cang nói, dễ hơn rất là nhiều, câu nói này rất là khó làm được. ý nghĩa của bốn câu nói này trong kinh Kim Cang là nói, “tức tướng ly tướng, (dù là tướng thì cũng phải rời khỏi tướng) ly tận hư vọng chi tướng”, (rời khỏi tất cả tướng hư vọng) thì bạn sẽ thấy được chân tướng. chân tướng chính là Như Lai, ở đây là chỉ pháp thân Như Lai, pháp thân Như Lai không có tướng. pháp thân Như Lai trong Tịnh Độ Tông gọi là gì? gọi là Thường Tịch Quang, không có tướng, là một mảng quang minh. thường là bất sanh bất diệt; tịch là bất cấu bất tịnh nhất định không có ô nhiễm,thanh tịnh bình đẳng; quang là quang minh biến chiếu, biến pháp giới hư không giới không có bất chiếu. (2208)

Bài viết cùng chuyên mục: Dị Hành Đạo Và Nan Hành Đạo

13 Bình luận về: “Chỉ phương lập tướng”

Để lại một Bình luận

Các trường bắt buộc đánh dấu *


tám − 6 =

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML: