Phật pháp đem lại cho chúng ta lợi ích vô cùng thù thắng chính là cái này

Linh hồn là mê, nó không có Giác( ngộ). linh hồn, linh là không chính xác, cần phải thay đổi một chữ, là mê hồn. nếu nó thật sự linh thì nó sẽ không thể nào đi đến tam ác đạo để đầu thai, khi nó đến nhân gian để đầu thai thì nó nhất định phải lựa chọn một gia đình đại phú đại quý để sanh ra hưởng phước, hưởng phước cả đời,đây mới gọi là linh. Tính là linh, là linh tính, không mê tức là linh tính, nếu mê rồi thì là mê hồn. mê rồi,thì nó sẽ ở trong lục đạo luân hồi tìm cái thân xác, cái thân xác này hư hỏng đến không thể dùng được nữa, thì lại tìm một cái thân xác khác. tìm thân xác cũng không phải là tùy tiện mà tìm, phải có căn duyên với cha mẹ. căn duyên cũng đều là không tốt, chúng ta mê mà không giác, căn duyên gì? báo ơn báo oán,đòi nợ trả nợ, nếu như không có cái căn duyên này thì sẽ không đến đầu thai; phàm là đến đầu thai,Phật nói với chúng ta rằng không ngoài bốn cái duyên này. cho nên bạn mang thai không nên phá thai, bạn cố gắng sinh nó ra, cố gắng nuôi dưỡng nó cho tốt, nếu như nó đến là để báo ơn thì nó tự nhiên sẽ là hiếu tử cháu ngoan, tại sao? Là vì trong quá khứ nó chịu ơn của bạn. nếu như bạn phá thai, được rồi,bạn giết chết nó, nó vốn đến để báo ơn, bạn dùng cái thủ đoạn này đối đãi với nó, vậy là kết thành đại oán, nó sẽ trở lại ,để làm gì? Nó sẽ trở lại để báo thù. nếu như nó đến để báo oán,vậy thì oán càng thêm oán, mối hận thù đó sẽ càng sâu hơn. nó đến là để trả nợ,vì trong quá khứ đã nợ bạn, bây giờ nó đến để kiếm tiền trả lại cho bạn,nuôi dưỡng bạn, bạn lại giết chết nó, trả nợ lại cộng thêm sát nghiệp, thì trở thành hận thù. còn nếu nó đến để đòi nợ, là cha mẹ thiếu nợ nó. Nó đến để đòi lại, bạn lại đi giết nó thì đời sau kiếp sau phiền phức sẽ rất lớn. vĩnh viễn rối rắm không sáng tỏ,đời đời kiếp kiếp không phải là một đời một kiếp, chúng ta đã kết oán với biết bao nhiêu người! cho nên hiểu được sự thật tình hình, thì kiếp này có thiệt thòi cũng không sợ, bị mắc lừa cũng không sợ, Tại vì sao? Vì trả nợ, tôi đã trả hết rồi, không còn oán hận,không còn có ý niệm báo thù. đây gọi là gì? Đây gọi là biết thanh toán trả nợ, không nên tạo ác nghiệp nữa. Sau khi học Phật hiểu rõ rồi, nên dùng phương pháp giáo dục của Phật Đà biến tất cả các oan gia trái chủ, trở thành các đồng tham đạo hữu, pháp thượng thượng thừa,vậy mới là đúng. Phật pháp đem lại cho chúng ta lợi ích vô cùng thù thắng chính là cái này, đem việc đòi nợ trả nợ, ân ân oán oán tất cả biến hóa nó thành pháp quyến thuộc, chúng ta có chung một thầy,là chư Phật Như Lai đồng tham đạo hữu đều là Bồ Tát. (4230)

Bài viết cùng chuyên mục: Chuyên Mục Khác

23 Bình luận về: “Phật pháp đem lại cho chúng ta lợi ích vô cùng thù thắng chính là cái này”

Để lại một Bình luận

Các trường bắt buộc đánh dấu *


− 6 = hai

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML: