Hình Tượng Phật A Di Đà

Chúng ta thường ngắm hình tượng Phật A Di Đà, thường niệm danh hiệu A Di Đà Phật, niệm danh hiệu Phật vẫn chưa đủ để hàng phục vọng niệm. Kinh Kim Cang chép: “Vân hà hàng phục kỳ tâm?” (hàng phục cái tâm như thế nào?), cái tâm ấy là vọng niệm. Niệm Phật hiệu (A Di Đà Phật) mà vẫn chưa thể hàng phục vọng niệm thì có thể thêm vào quán tưởng. Quán tưởng là quán gì? Nghĩ tới hình tượng Phật. Nghĩ tới hình tượng Phật, các vị đồng tu phải ghi nhớ, tốt nhất là tưởng một bức tượng Phật, sẽ dễ nhiếp tâm. Tưởng rất nhiều hình tượng Phật, sẽ chẳng có cách nào nhiếp tâm. Nói cách khác, chẳng thể khống chế vọng tưởng (vọng niệm)! Suốt một đời, tâm tưởng một hình tượng Phật, đó là phương pháp tốt nhất. Chúng ta ưa thích một bức tượng Phật nào thì suốt một đời ta thờ phượng bức tượng Phật ấy.

Thật sự là lúc nào chúng ta cũng có thể đem theo [hình Phật] bên người, thường ngắm nhìn bức tượng Phật ấy, trong tương lai chúng ta vãng sanh, A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, bèn hiện tướng ấy. Phật chẳng có tướng, tùy duyên hiện tướng, tâm chúng ta ưa thích tướng nào, đức Phật liền hiện tướng ấy. Tôi suốt đời ngắm tướng ấy, nghĩ đến tướng ấy, tương lai A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, nhất định hiện tướng ấy, chắc chắn chẳng sai. Rất quen thuộc, mỗi ngày ngắm Ngài, ngắm bao nhiêu năm, khi Đức Phật thật sự hiện đến, trước kia là ngắm ảnh chụp, nay người thật hiện đến, nên đặc biệt thân thiết. Vì vậy, chúng ta thờ hình tượng Phật đừng nên tùy tiện thay đổi, chọn bức tượng nào chính mình ưa thích, suốt đời thờ phượng bức tượng ấy, Quán Hạnh sẽ dễ dàng đắc lực.

  (2408)

Bài viết cùng chuyên mục: Chuyên Mục Khác

15 Bình luận về: “Hình Tượng Phật A Di Đà”

  1. Nam mô A di đà phật , cảm ơn các vị Phật , Bồ tát đi trước hướng dẫn , .Cám ơn Thầy Nhàn có những thông tin mới cho các Phật tử Chúng Con

  2. Trong bài hãy biết lắng nghe và học tập ở bài dưới đây thì tôi thấy quý thầy nên để bài nói chuyện này của Pháp Sư Cư Sỹ Quảng Tịnh đã nói trong các báo Kiến Thức và Phật giáo Việt nam và trên trang Quảng Đức để mọi người suy ngẫm tự đưa ra ý kiến của mình. Việc rút bài mà Phật-tử góp ý là việc làm không có tính xây dựng và không lễ phép.

Để lại một Bình luận

Các trường bắt buộc đánh dấu *


6 × bốn =

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML: