Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – Giảng Kinh Vô Lượng Thọ Lần 11 (Docx)

Tập 001-010
Tập 011-020
Tập 021-030
Tập 031-040
Tập 041-050
Tập 051-060
Tập 061-070
Tập 071-080
Tập 081-090
Tập 091-100
Tập 101-110
Tập 111-120
Tập 121-130
Tập 131-140
Tập 151-160
Tập 301-310
Tập 311-320
Tập 321-330
Tập 331-340
Tập 341-350
Tập 351-360
Tập 361-370
Tập 371-380
Tập 381-390
Tập 391-400
Tập 401-410
Tập 411-420
Tập 421-430
Tập 431-440
Tập 441-450
Tập 481-490
Tập 491-500
Tập 511-520
Tập 521-530
Tập 531-540
Tập 541-550
Tập 551-560
Tập 561-570
Tập 571-580
Tập 581-590
Tập 591-600

chúng tôi chọn ngày hôm nay để bắt đầu giảng Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Đối với mọi người, danh xưng này dường như rất xa lạ, nhưng các vị đồng tu đã lâu trong nhà Phật biết Tịnh Độ Đại Kinh là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ hiện thời có chín phiên bản khác nhau, bản được chúng tôi chọn lựa chính là bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Sắp theo thứ tự triều đại trước sau, bản này là bản cuối cùng, là bản thứ chín. “Giải” (解) là chú giải, do đệ tử cụ Hạ là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải. Duyên khởi này cũng rất chẳng thể nghĩ bàn! Trong giáo pháp Đại Thừa, cũng như trong Phật môn, [mọi người] đều cảm thấy kinh Vô Lượng Thọ rất hy hữu. Vì sao? Vì thuở đức Thế Tôn tại thế, giảng kinh, dạy học suốt bốn mươi chín năm; trong bốn mươi chín năm, Ngài đã giảng khá nhiều kinh luận, [các kinh luận khác] lão nhân gia chỉ giảng một lần, chẳng hề giảng trùng lặp, chỉ riêng kinh Vô Lượng Thọ được giảng trùng lặp mấy lượt. Đối với sự phiên dịch tại Trung Quốc, từ Dịch Kinh Mục Lục, chúng ta thấy kinh này có mười hai bản dịch, được phiên dịch nhiều lần nhất. Từ triều Hán cho đến triều Tống, trong vòng tám trăm năm, dịch mười hai lần. Lẽ đương nhiên, nếu cùng một bản gốc, tuy có nhiều bản dịch, đương nhiên văn tự trong các bản dịch ấy khác nhau, nhưng nội dung chắc chắn là đại đồng tiểu dị. Như kinh Kim Cang có sáu bản dịch, từ Đại Tạng Kinh, chúng ta có thể thấy sáu bản dịch ấy có cùng một nguyên bản (bản gốc), cũng có nghĩa là đức Thế Tôn chỉ giảng [kinh Kim Cang] một lần. Kinh Vô Lượng Thọ rất lạ lùng, những bản dịch sai biệt rất lớn. Chỗ rõ ràng nhất, mà cũng là phần trọng yếu nhất trong kinh này, chính là bổn nguyện của A Di Đà Phật. Hiện tại, chỉ còn lại năm bản trong mười hai bản dịch, đã thất truyền bảy bản. Hiện thời, trong Đại Tạng Kinh có mục lục [ghi tựa đề của các bản dịch ấy], nhưng không có văn bản. Đây là chuyện rất đáng tiếc nuối!

(2513)

Bài viết cùng chuyên mục: Tài Liệu

18 Bình luận về: “Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – Giảng Kinh Vô Lượng Thọ Lần 11 (Docx)”

  1. Thay cho con.xin so phone cua phat tu o Cali , duoc thuan duyen con lien lac de du khoa tu hoc o Cali Xin thay cho con biet so phone , con o khac tieu bang nen con cau Mong co duoc duyen lanh de du khoa tu hoc A di da phat

Để lại một Bình luận

Các trường bắt buộc đánh dấu *


+ 8 = mười bảy

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML: